VISION OCH STRATEGI

Vision

Ansvarsfull gruvdrift för en hållbar framtid

Mission

Att identifiera och utveckla mineralresurser i Norden och på ett långsiktigt och hållbart sätt producera högkvalitativa bas- och ädelmetaller i samråd med lokalsamhället.

Strategi

Copperstones strategi är

  • att fokusera på att skapa värde för aktieägare i en lågrisk-jurisdiktion, på ett hållbart och miljövänligt sätt, i samexistens med relevanta intressenter inklusive det lokala samhället;
  • att enligt ovanstående tillvägagångssätt utveckla Viscaria-fyndigheten till en koppargruva som producerar mer än 30 000 ton kopparkoncentrat per år;
  • att utforska Arvidsjaur-projektet, en potentiellt mycket betydande mängd bas- och ädelmetaller av hydrotermalt ursprung. Eventuell gruvöppning planeras ske först efter att Viscariagruvan har återöppnats.
Målsättning
Copperstone ska 2023/24 ha återstartat Viscariagruvan. Vidare utvärderar Copperstone löpande ytterligare gruvutvecklingsprojekt inom Norden.
sv_SESwedish