OPTIONER

Optioner

2019/2022 Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Michael Mattsson 1 706 372 0,99 2022-05-14 1 695 000
Sven-Erik Bucht 1 137 581 0,99 2022-05-14 1 130 000
Gregory Hall 568 790 0,99 2022-05-14 564 999
Tidigare styrelseledamot 1 706 371 0,99 2022-05-14 1 694 999
Totalt 5 084 998
2019/2022 Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Tidigare nyckelpersoner 568 790 0,99 2022-05-14 564 999
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Tidigare nyckelpersoner 566 981 0,66 2022-12-12 375 000
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Övriga nyckelpersoner 566 981 0,66 2023-01-14 375 000
2020/2023 Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Michael Mattsson 3 968 870 0,73 2023-05-20 2 905 000
Jörgen Olsson 1 700 944 0,73 2023-05-20 1 245 000
Sven-Erik Bucht 1 417 454 0,73 2023-05-20 1 037 500
Jane Lundgren Ericsson 1 417 454 0,73 2023-05-20 1 037 500
Gregory Hall 453 585 0,73 2023-05-20 332 000
Tidigare styrelseledamot 1 417 454 0,73 2023-05-20 1 037 500
Totalt 10 375 761 7 594 500
2020/2023 Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist) 850 472 0,73 2023-05-20 622 500
2020/2023 bis Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Lars Seiz 1 417 454 1,17 2023-07-24 1 662 500
2020/2023 bis Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Anna Tyni 850 472 1,17 2023-07-24 997 500
Glenn Nilsson 850 472 1,17 2023-07-24 997 500
Marcello Imaña 500 000 1,17 2023-07-24 586 439
Övriga nyckelpersoner 1 500 000 1,17 2023-07-24 1 759 317
Totalt 3 700 944 4 340 755
2021/2024 Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Jörgen Olsson 3 000 000 1,27 2024-12-20 3 810 000
Markus Petäjäniemi 1 250 000 1,27 2024-12-20 1 587 500
Lars Seiz 3 280 000 1,27 2024-12-20 4 165 000
Jane Lundgren Ericsson 2 000 000 1,27 2024-12-20 2 540 000
Sven-Erik Bucht 2 000 000 1,27 2024-12-20 2 540 000
Gregory Hall 720 000 1,27 2024-12-20 914 400
Totalt 12 250 000 15 517 500
2021/2024 Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Anna Tyni 500 000 1,27 2024-12-20 635 000
Michael Mattsson 3 250 000 1,27 2024-12-20 4 127 500
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist) 1 250 000 1,27 2024-12-20 1 587 500
Glenn Nilsson 1 250 000 1,27 2024-12-20 1 587 500
Marcello Imaña 500 000 1,27 2024-12-20 635 000
Övriga nyckelpersoner 1 000 000 1,27 2024-12-20 1 270 000
Totalt 7 750 000 9 842 500
*# antal aktier och lösenkurs har räknats om till följd av nyemissioner 2019 och/eller 2021.
sv_SESwedish