OPTIONER

Optioner

2018/2021 Styrelsen# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
     
Michael Mattsson            426 5932,752021-05-21           1 173 744
Tidigare styrelseledamot            654 1102,752021-05-21           1 799 743
Totalt         1 080 703             2 973 487
     
2019/2022 Styrelsen# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
     
Michael Mattsson         1 706 3720,992022-05-14           1 695 000
Sven-Erik Bucht         1 137 5810,992022-05-14           1 130 000
Gregory Hall            568 7900,992022-05-14              564 999
Tidigare styrelseledamot         1 706 3710,992022-05-14           1 694 999
Totalt         5 119 114             5 084 998
     
2019/2022 Ledning och nyckelpersoner# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
Tidigare nyckelpersoner            568 7900,992022-05-14              564 999
     
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
Tidigare nyckelpersoner            566 9810,662022-12-12              375 000
     
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
Övriga nyckelpersoner            566 9810,662023-01-14              375 000
     
2020/2023 Styrelsen# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
Michael Mattsson         3 968 8700,732023-05-20           2 905 000
Jörgen Olsson         1 700 9440,732023-05-20           1 245 000
Sven-Erik Bucht         1 417 4540,732023-05-20           1 037 500
Jane Lundgren Ericsson         1 417 4540,732023-05-20           1 037 500
Gregory Hall            453 5850,732023-05-20              332 000
Tidigare styrelseledamot         1 417 4540,732023-05-20           1 037 500
Totalt       10 375 761             7 594 500
     
2020/2023 Ledning och nyckelpersoner# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)            850 4720,732023-05-20              622 500
     
2020/2023 bis Styrelsen# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
Lars Seiz         1 417 4541,172023-07-24           1 662 500
     
2020/2023 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*~Lösenkurs*LösendagSEK om lösen*
Anna Tyni            850 4721,172023-07-24              997 500
Glenn Nilsson            850 4721,172023-07-24              997 500
Övriga nyckelpersoner         2 000 0001,172023-07-24           2 345 756
Totalt         3 700 944             4 340 755
*# antal aktier och lösenkurs har räknats om till följd av nyemissioner 2019 och/eller 2021. 
sv_SESwedish