OPTIONER

Optioner

2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Övriga nyckelpersoner566 9810,662022-12-12374 207   
     
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Övriga nyckelpersoner 566 9810,662023-01-14374 207   
     
2020/2023 Styrelsen# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
Michael Mattsson 3 968 8700,732023-05-202 897 275   
Jörgen Olsson1 700 9440,732023-05-201 241 689   
Sven-Erik Bucht1 417 4540,732023-05-201 034 741   
Jane Lundgren Ericsson 1 417 4540,732023-05-201 034 741   
Gregory Hall453 5850,732023-05-20331 117   
Tidigare styrelseledamot1 417 4540,732023-05-21 034 741   
Totalt10 375 761   7 574 306   
     
2020/2023 Ledning och nyckelpersoner# aktier*Lösenkurs*LösendagSEK om inlösta*
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)850 4720,732023-05-20620 845   
     
2020/2023 bis Styrelsen# aktierLösenkursLösendagSEK om inlösta
Lars Seiz1 417 4541,172023-07-24 1 658 421   
     
2020/2023 bis Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösendagSEK om inlösta
Anna Tyni850 4721,172023-07-24995 052   
Glenn Nilsson850 4721,172023-07-24995 052   
Övriga nyckelpersoner2 000 0001,172023-07-242 340 000   
Totalt3 700 944  4 330 104   
     
2021/2024 Styrelsen# aktierLösenkursLösendagSEK om inlösta
Jörgen Olsson 3 000 0001,272024-12-20 3 810 000   
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)  1 250 0001,272024-12-201 587 500   
Lars Seiz3 280 0001,272024-12-204 165 600   
Jane Lundgren Ericsson2 000 0001,272024-12-202 540 000   
Sven-Erik Bucht2 000 0001,272024-12-202 540 000   
Gregory Hall720 0001,272024-12-20 914 400   
Totalt12 250 000     15 557 500   
     
2021/2024 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösendagSEK om inlösta
Anna Tyni500 0001,272024-12-20635 000   
Michael Mattsson 3 250 0001,272024-12-204 127 500   
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)1 250 0001,272024-12-201 587 500   
Glenn Nilsson1 250 0001,272024-12-201 587 500   
Marcello Imaña500 0001,272024-12-20635 000   
Övriga nyckelpersoner1 000 0001,272024-12-201 270 000   
Övriga anställda330 0001,272024-12-20419 100   
Totalt8 080 000  10 261 600   
     
2022/2025 Ledning och nyckelpersoner# aktierLösenkursLösendagSEK om inlösta
Anna Tyni 1 000 0001,652025-12-181 650 000   
Övriga nyckelpersoner2 390 0001,652025-12-183 943 500   
Övriga anställda120 0001,652025-12-18198 000   
Totalt3 510 000  5 791 500
     
2022/2025 Styrelsen# aktierLösenkursLösendagSEK om inlösta
Jörgen Olsson5 000 0001,652025-12-188 250 000   
Markus Petäjäniemi (Lemape AB)750 0001,652025-12-181 237 500   
Lars Seiz2 000 0001,652025-12-183 300 000   
Jane Lundgren Ericsson2 000 0001,652025-12-183 300 000   
Ing-Marie Andersson Drugge500 0001,652025-12-18825 000   
Michael Mattsson381 1301,652025-12-18628 865   
Totalt10 631 130  17 541 365   
     
 *# antal aktier och lösenkurs har räknats om till följd av nyemissioner 2019 och/eller 2021.   
Total likvid (SEK) till Copperstone vid full teckningsoptionslösen 64 084 055
Total möjlig utspädning (teckningsoptioner), antal aktier 51 949 723
Total möjlig utspädning (konvertibler), antal aktier 22 713 361
Totalt utestående antal aktier Copperstone  1 330 093 009
Total möjlig utspädning från teckningsoptioner och konvertibler, % 5,32%
sv_SESwedish