OPTIONER

Optioner

2019/2022 Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Michael Mattsson          1 706 372 0,99 2022-05-14            1 695 000
Sven-Erik Bucht          1 137 581 0,99 2022-05-14            1 130 000
Gregory Hall             568 790 0,99 2022-05-14               564 999
Tidigare styrelseledamot          1 706 371 0,99 2022-05-14            1 694 999
Totalt          5 119 114            5 084 998
2019/2022 Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Tidigare nyckelpersoner             568 790 0,99 2022-05-14               564 999
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Tidigare nyckelpersoner             566 981 0,66 2022-12-12               375 000
2019/2022 bis Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Övriga nyckelpersoner             566 981 0,66 2023-01-14               375 000
2020/2023 Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Michael Mattsson          3 968 870 0,73 2023-05-20            2 905 000
Jörgen Olsson          1 700 944 0,73 2023-05-20            1 245 000
Sven-Erik Bucht          1 417 454 0,73 2023-05-20            1 037 500
Jane Lundgren Ericsson          1 417 454 0,73 2023-05-20            1 037 500
Gregory Hall             453 585 0,73 2023-05-20               332 000
Tidigare styrelseledamot          1 417 454 0,73 2023-05-20            1 037 500
Totalt        10 375 761            7 594 500
2020/2023 Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)             850 472 0,73 2023-05-20               622 500
2020/2023 bis Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Lars Seiz          1 417 454 1,17 2023-07-24            1 662 500
2020/2023 bis Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Anna Tyni             850 472 1,17 2023-07-24               997 500
Glenn Nilsson             850 472 1,17 2023-07-24               997 500
Marcello Imaña             500 000 1,17 2023-07-24           586 439
Övriga nyckelpersoner          1 500 000 1,17 2023-07-24            1 759 317
Totalt          3 700 944            4 340 755
2021/2024 Styrelsen # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Jörgen Olsson     3 000 000 1,27 2024-12-20            3 810 000
Lars Seiz       3 280 000 1,27 2024-12-20     4 165 000
Jane Lundgren Ericsson          2 000 000 1,27 2024-12-20           2 540 000
Sven-Erik Bucht       2 000 000 1,27 2024-12-20           2 540 000
Gregory Hall      720 000 1,27 2024-12-20            914 400
Totalt      11 000 000          13 930 000
2021/2024 Ledning och nyckelpersoner # aktier* ~Lösenkurs* Lösendag SEK om lösen*
Anna Tyni     500 000 1,27 2024-12-20            635 000
Michael Mattsson       3 250 000 1,27 2024-12-20     4 127 500
AL Miljökonsult AB (Anders Lundkvist)          1 250 000 1,27 2024-12-20           1 587 500
Glenn Nilsson      1 250 000 1,27 2024-12-20         1 587 500
Marcello Imaña      500 000 1,27 2024-12-20            635 000
Övriga nyckelpersoner      1 000 000 1,27 2024-12-20            1 270 000
Totalt      7 750 000          9 842 500
*# antal aktier och lösenkurs har räknats om till följd av nyemissioner 2019 och/eller 2021.
sv_SESwedish