Miljötillståndsansökan

I miljötillståndsportalen delar vi materialet i vår ansökan om miljötillstånd.

Läs ansökan
Läs kompletteringsyttranden i Copperstones miljötillståndsansökan

Senaste videos

Presentation Q3 2022

2022-11-21

Copperstones ordförande Jörgen Olsson om kopparmarknaden och gruvbrytning i Viscaria

2022-05-19

Nya bron till Viscariaområdet lyfts på plats

2022-09-11

Anders Lundkvist

Miljö- och hållbarhetschef

Anders Lundkvist är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist. Han har varit chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB. Under sin karriär har Anders samlat omfattande kunskap inom frågor som är relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, samt energi- och klimatrelaterad frågor. Anders har även stor lokal kunskap och personligt engagemang i natur och miljö runt Kiruna.