Miljötillståndsansökan

I miljötillståndsportalen delar vi materialet i vår ansökan om miljötillstånd för Viscaria koppargruva i Kiruna.

Läs ansökan
Läs kompletteringsyttranden i Copperstones miljötillståndsansökan

Senaste videos

ABGSC Investor Day – Copperstone Resources

2022-12-12

Viscaria då och nu

2022-12-02

Presentation Q3 2022

2022-11-21

Anders Lundkvist

Hållbarhetschef

Anders Lundkvist är en mycket erfaren gruvmiljöspecialist. Han har varit chef för miljö och energi på branschorganisationen Swedish Mining Association (SveMin), samt miljöchef och chef för energi och klimat på LKAB. Under sin karriär har Anders samlat omfattande kunskap inom frågor som är relaterade till miljötillstånd, markanvändning, kontrakt med intressenters återskapande av gruvor, ekologisk kompensation, samt energi- och klimatrelaterad frågor. Anders har även stor lokal kunskap och personligt engagemang i natur och miljö runt Kiruna.