Kompletteringsyttranden

En obligatorisk del i ansökningsprocessen är att mark- och miljödomstolen frågar centrala myndigheter om ansökan är komplett. Här har vi publicerat de yttranden som kommit in, tillsammans med domstolens föreläggande till Copperstone. Vi har kompletterat ansökan med efterfrågat underlag och lämnat det till domstolen i oktober 2022.

Copperstones kompletteringar till ansökan om miljötillstånd

Den 7 oktober lämnade Copperstone kompletteringar i sin ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt, inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Här finns den inskickade kompletteringen tillgänglig.

Yttrande från SGU – Sveriges geologiska undersökningar

I sitt yttrande beskriver SGU vilka kompletteringar de vill se i Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns yttrandet att läsa eller ladda ned i sin helhet.

Yttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens län

I sitt yttrande beskriver Länsstyrelsen i Norrbottens län vilka kompletteringar de vill se i Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns hela yttrandet att läsa eller ladda ned.

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt

I föreläggandet beskriver mark- och miljödomstolen vilka kompletteringar och förtydliganden de rekommenderar i  Copperstones miljötillståndsansökan. Här finns föreläggandet att läsa eller ladda ned.

Anders Lundkvist

Miljö- och hållbarhetschef