Videosektion

Här publicerar vi filmer med information om Copperstones arbete, samt om händelser i mark- och miljötillståndsprocessen.

Miljötillståndsansökan för Viscariaprojektet 2022

2022-03-30