Samrådsmöte 211215, om friluftslivet gällande återstart av Viscariagruvan, Kiruna kommun

211215

Samråd 210617, om landskapsbild, kulturmiljö och rennäring.

210617

Samråd 210617, om bolaget, ägarbild och företagsledning

210617

Samråd 210617, om tillståndsprocessen.

210617

Samråd 210617, om mineraltillgångar och verksamhet.

210617

Samråd 210617, om naturmiljön inom gruvområdet

210617