PRESS OCH NYHETER

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för andra kvartalet 2022

Kiruna 11 augusti, 2022 Copperstone Resources delårsrapport för januari – juni 2022 offentliggörs torsdagen den 18 augusti 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 09:30 i Infront Direkt Studios regi. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en efterföljande …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för andra kvartalet 2022 Läs mer »

Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Kiruna 5 juli 2022 Den 30 mars 2022 lämnade Copperstone Resources AB (publ) in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Enligt tidplan och förväntan har bolaget nu fått återkoppling från mark- och miljödomstolen och en rad remissinstanser avseende kompletteringar av ansökan. Copperstone kommer under de …

Copperstone uppdaterar kring miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan Läs mer »

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022

Stockholm den 18 maj 2022  PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 18 maj 2022 kl. 13.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Beslut vid årsstämman 18 maj 2022 Läs mer »

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022

Kiruna, 18 maj 2022 JANUARI – MARS 2022 Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 500 981 (358 013) KSEK vid periodens slut. Resultat för perioden uppgick till -3 839 (-5 102) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet under perioden uppgick till 181 383 (114 909) KSEK. Likvida medel vid periodens …

Copperstone Resources delårsrapport januari-mars 2022 Läs mer »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources

Kiruna den 18 maj 2022 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 5,5 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 procents årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar. …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 (R)

Kiruna 11 maj, 2022 Rättelse: korrigerad veckodag Copperstone Resources delårsrapport för januari – mars 2022 offentliggörs onsdagen den 18 maj 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 10:00 i Infront Direkt Studios lokaler. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 (R) Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022

Kiruna 11 maj, 2022 Copperstone Resources delårsrapport för januari – mars 2022 offentliggörs fredagen den 18 maj 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 10:00 i Infront Direkt Studios lokaler. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en efterföljande …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources delårsrapport för första kvartalet 2022 Läs mer »

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021

Kiruna den 22 april 2022 Årsredovisningen för 2021 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se. För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Tyni (VD) +46 (0) 70 561 46 11, E-post: anna.tyni@copperstone.se eller info@copperstone.se eller www.copperstone.se OM COPPERSTONE Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar upp till att bli ett modernt …

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2021 Läs mer »

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL)

Kiruna 19 april 2022  PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704-4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 13.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Hamngatan 15, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 12.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av …

Kallelse till årsstämma i Copperstone Resources AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan

Kiruna 29 mars 2022 Copperstone Resources AB (publ) lämnar nu, enligt tidigare kommunicerad tidplan, in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Ansökan innefattar Copperstones beskrivning och ambition om en ansvarsfull modern gruvdrift genom nyttjandet av bästa tillgängliga teknik inom brytningsverksamhetens påverkan på närmiljön, i anrikningsverket …

Copperstone Resources lämnar in miljötillståndsansökan för Viscaria-gruvan Läs mer »

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna den 21 mars 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har genomfört en …

Copperstone genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom cirka 80,9 MSEK Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources bokslutskommuniké 2021

Kiruna 25 februari, 2022 Copperstone Resources bokslutskommuniké för januari – december 2021 offentliggörs fredagen den 4 mars 2022 klockan 07:30. En livesänd presentation hålls samma dag klockan 09:00 i Infront Direkt Studios lokaler där tittarna ges möjlighet att ställa frågor. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni och arbetande styrelseordförande Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources bokslutskommuniké 2021 Läs mer »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 1 februari 2022 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 147,9 MSEK Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Pressmeddelande Kiruna 31 januari 2022 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har beslutat …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2021

Kiruna, 19 november 2021 JULI – SEPTEMBER 2021 Resultat för perioden uppgick till -3 069 (-7 239) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 408 033 (325 712) KSEK och följer framtagen plan. Kassaflödet under perioden uppgick till -15 490 (- 6 618) KSEK. Likvida …

Copperstone Resources delårsrapport januari-september 2021 Läs mer »

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources Q3-rappport 2021

Kiruna 15 november, 2021 Copperstone Resources delårsrapport för januari – september 2021 offentliggörs fredagen den 19 november 2021 klockan 07:30. En livesänd presentation för analytiker, media och investerare hålls samma dag klockan 09:30. Rapporten presenteras av VD Anna Tyni samt av arbetande styrelseordföranade Jörgen Olsson. Presentationen kommer att hållas på svenska och inkluderar även en …

Inbjudan till presentation av Copperstone Resources Q3-rappport 2021 Läs mer »

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Stockholm den 14 oktober 2021 PRESSMEDDELANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen) …

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ) Läs mer »

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet …

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att man föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning, och att en extra bolagsstämma ska hållas den 14 oktober 2021. Markus Petäjäniemi föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot och vice styrelseordförande. ”Vi ser oerhört positivt på att Markus Petäjäniemi har föreslagits av valberedning och är beredd …

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen Läs mer »

Copperstone Resources utökar Viscaria-projektet

Kiruna 20 september, 2021 Baserat på framgångsrika kärnborrningar samt det generella läget på kopparmarknaden har Copperstone Resources AB (publ) idag reviderat och utvidgat den totala resurs- och produktionsambitionen för återöppnandet av Viscaria koppargruva i Kiruna, Sverige. Företaget utför nu, i fasen för genomförbarhetsstudie, en modellering och planering för en ökad årlig gruvdrift till 3 Mton, …

Copperstone Resources utökar Viscaria-projektet Läs mer »

Copperstone Resources AB delårsrapport januari – juni 2021

Kiruna, 19 augusti 2021 APRIL – JUNI 2021 Resultat för perioden uppgick till -3 603 (-391) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 379 441 (316 500) KSEK. Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 90% och uppgick till 547 711 (287 609) KSEK. Kassaflödet under …

Copperstone Resources AB delårsrapport januari – juni 2021 Läs mer »

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen

Kiruna den 12 juli 2021 Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har informerats av den svenska regeringen om det slutliga avgörandet att bevilja bolagets helägda dotterbolag Copperstone Viscaria AB bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7. I mars 2018 tilldelade Bergsstaten Copperstone Viscaria AB (tidigare Avalon Minerals Viscaria AB) bearbetningskoncessionen Viscaria k nr. 7 (64 hektar) i …

Copperstones bearbetningskoncession Viscaria k nr. 7 bekräftas av den svenska regeringen Läs mer »

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources

Kiruna 7 juni 2021 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 8,46 MSEK i två konvertibla skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånen löper med Stibor 90 + 5 % årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar från …

Norrlandsfonden investerar ytterligare 8,46 MSEK i Copperstone Resources Läs mer »

För fortsatta förstudier öppnar Copperstone portarna till Viscariagruvan efter 25 år

För att få bättre underlag för fortsatta miljöstudier och undersökning av de tekniska förutsättningarna, har Copperstone Resources i veckan öppnat upp och gått in i Viscariagruvan som varit stängd sedan 1996. Bolaget hoppas få bekräftelse på att tidigare efterbehandling varit framgångsrik och att den huvudsakliga infrastrukturen är i gott skick. ”Även om det fortfarande handlar …

För fortsatta förstudier öppnar Copperstone portarna till Viscariagruvan efter 25 år Läs mer »

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram

Stockholm 26 maj 2021 Den 19 maj 2021 beslutade årsstämman i Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) om incitamentsprogram för styrelsen respektive för ledningsgruppen (“Programmen”). Totalt 18 750 000 teckningsoptioner förvärvas i Programmen som har ett lösenpris på 1,27 SEK per Copperstone-aktie och förfaller i december 2024. Teckningsoptionerna, som kommer att distribueras från dotterbolaget Copperstone Incentive …

Stort deltagande i Copperstone Resources incitamentsprogram Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman

Stockholm den 19 maj 2021 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 19 maj 2021 kl. 15.00 avhållit en årsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna …

Copperstone Resources AB: Kommuniké från årsstämman Läs mer »

Ägarförändring bland Copperstone Resources största aktieägare

Copperstone Resources (”Bolaget”) har informerats om att en transaktion av aktier och en ägarförändring har överenskommits bland Bolagets största aktieägare. Transaktionen genomförs genom en så kallad blocktransaktion. Bolagets största aktieägare Sunstone Metals Ltd har avtalat om att sälja 70 000 000 aktier till ett flertal investerare i en transaktion till priset 0,80 SEK per aktie. Befintliga …

Ägarförändring bland Copperstone Resources största aktieägare Läs mer »

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

JANUARI – MARS 2021 Resultat för perioden uppgick till -5 102 (-1 674) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,00) SEK. Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 358 013 (311 040) KSEK. Aktiekapitalet vid periodens slut ökade med 72% och uppgick till 455 539 (265 193) KSEK. Totala tillgångar vid slutet av …

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021 Läs mer »

Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef

Kiruna den 29 april 2021 Copperstone Resources AB utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef. Hon tillträder sin position den 1:a maj. Anna Tyni rekryterades till Copperstone i oktober 2020 som huvudansvarig för verksamheten i Kiruna samt det övergripande ansvaret för förberedelserna inför återöppningen av Viscaria-gruvan. I takt med att Viscaria-projektet nu avancerar är …

Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef Läs mer »

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2020

Kiruna den 27 april 2021 Årsredovisningen för 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig på Copperstones hemsida, www.copperstone.se. För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson (VD) +46 705 739 777, eller info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se OM COPPERSTONE Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades …

Copperstone Resources publicerar årsredovisning 2020 Läs mer »

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna

Kiruna 21 april 2021 Under försommaren kommer Copperstone Resources att bjuda in till samråd som en del av miljötillståndsprocessen för den planerade återstarten av Viscaria koppargruva i Kiruna. Målsättningen är att skapa en bra dialog med alla berörda parter. – Efter ett par år med förberedelser och miljöförstudier, är det nu dags för det första formella …

Copperstone Resources bjuder in till samråd om återöppning av Viscariagruvan i Kiruna Läs mer »

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Kiruna 20 april 2021 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org.nr 556704–4168 (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30 Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av …

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog

Kiruna den 16 april 2021 Copperstone Resources AB utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog. Han tillträder sin position med omedelbar verkan och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Marcello Imaña påbörjade sin anställning på Copperstone i november 2020 och har redan bidragit med mycket värdefull kompetens och erfarenhet i såväl Viscaria-projektet som Arvidsjaur-projektet där han arbetat …

Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog Läs mer »

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning

Kiruna den 13 april 2021 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att senarelägga publiceringen av 2020 årsredovisning till den 27 april. Datum för ordinarie bolagsstämma står fast vid 19 maj. Årsredovisningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida tisdagen den 27 april, 2021, mot tidigare meddelad tid, tisdagen den 20 april, 2021. Senareläggningen …

Copperstone Resources senarelägger publiceringen av årsredovisning Läs mer »

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.Pressmeddelande Kiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 9 …

Copperstone genomför riktad nyemission och tillförs 96 MSEK Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. PressmeddelandeKiruna 9 april 2021 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) har uppdragit åt …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse

Kiruna den 10 mars 2021 Copperstone Resources AB: s styrelseledamot Malcolm Norris har informerat företaget om hans avgång från styrelsen med omedelbar verkan. Malcolm Norris har varit ledamot i styrelsen för Copperstone sedan 2018 och representerat Sunstone Metals Limited. Sunstone Metals minskade sitt innehav i Copperstone under 2020 och deltog inte i företagets övertecknade företrädesemission …

Styrelseledamot Malcolm Norris avgår från Copperstones styrelse Läs mer »

Sista dag för handel i Copperstone BTA

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                 Kiruna den 16 februari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR …

Sista dag för handel i Copperstone BTA Läs mer »

Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                       Kiruna den 28 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA …

Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission Läs mer »

Copperstone Resources offentliggör prospekt

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                       Kiruna den 5 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA …

Copperstone Resources offentliggör prospekt Läs mer »

Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 4 januari 2021 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen Läs mer »

Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 22 december 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt Läs mer »

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 15 december 2020 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 15 december 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Beslut om godkännande av transaktion i enlighet …

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt

Kiruna den 8 december 2020 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolagets prospekteringsaktivitet vid D-zonen av Viscaria kopparprojekt har resulterat i en uppgradering av de indikerade kopparresurserna i D-zonen om +36%, med en kopparhalt som stigit till 1,33% från 1,20% vid senaste uppskattningen av mineralresurser år 2015*. De antagna kopparresurserna i D-zonen har …

Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Kiruna 23 november 2020 PRESSMEDDELANDE Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone resources AB (publ) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid …

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)

PRESSMEDDELANDE                                                                                                            Kiruna den 20 november 2020 Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag överenskommit om ett tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) med sin största aktieägare, Sunstone Metals Ltd (”Sunstone”), avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB (“Viscaria”, det dotterbolag som innehar Viscaria-gruvtillgångarna). Tilläggsavtalet är i viktiga delar villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, …

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut) Läs mer »

Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                       Kiruna den 20 november 2020 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …

Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet Läs mer »

Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt

Danderyd den 1 oktober 2020 Copperstone Resources AB rekryterar meriterade Glenn Nilsson som Gruvchef, även med gruvplanering som ansvarsområde, för Viscaria-projektet i Kiruna. Glenn Nilsson har över 30 års erfarenhet från en rad ledande positioner inom Boliden och Kaunis Iron, framförallt inom anrikning och produktion. Han kommer att ha en avgörande roll inom genomförbarhetsstudierna och …

Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt Läs mer »

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Stockholm den 29 september 2020 PRESSMEDDELANDE Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 29 september 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Beslut om ny bolagsordning (punkt 6 på dagordningen) Säte: Extra bolagsstämman …

Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Danderyd den 15 september 2020 PRESSMEDDELANDE Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att valberedningen föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning inför extra bolagsstämman den 29 september 2020. Lars Seiz föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot. Om stämman bifaller förslaget ersätter Lars Seiz nuvarande styrelseledamot Erik Israelsson i styrelsen. Valberedningens förslag till …

Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen Läs mer »

Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020

PRESSMEDDELANDE Kiruna den 8 september 2020 I enlighet med beslut vid årsstämman för Copperstone Resources AB (publ) den 20 maj 2020 meddelas härmed de tre (per den 1 september 2020) till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Styrelsens ordförande Jörgen Olsson har avböjt medverkan i valberedningen i sin roll som styrelseordförande, …

Valberedning i Copperstone inför nästkommande årsstämma och extra bolagsstämma den 29 september 2020 Läs mer »

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Danderyd 26 augusti 2020 PRESSMEDDELANDE Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear …

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Läs mer »

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen

PRESSMEDDELANDE Danderyd 26 augusti 2020 Styrelsen föreslår att Extra Bolagsstämman beslutar om: byte av styrelsens säte från Stockholm till Kiruna; att begränsa styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och relaterade instrument; avskaffande av aktieslag A, varav det inte finns några utestående aktier; och ytterligare uppdateringar avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämma. Aktieägare kommer även …

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) har beslutat att kalla till Extra Bolagsstämma, i syfte att förstärka bolagsstyrningen Läs mer »

Copperstone rekryterar meriterad Site Manager för Viscaria kopparprojekt

Danderyd den 28 juli 2020 Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anna Tyni som Site Manager för Viscaria-projektet i Kiruna.  Anna Tyni har 20-årig erfarenhet från en rad ledande positioner inom LKAB, framför allt inom anrikning, produktion och logistik. Som Site Manager kommer hon att ha personalansvar för teamet i Kiruna samt det övergripande ansvaret …

Copperstone rekryterar meriterad Site Manager för Viscaria kopparprojekt Läs mer »

Copperstone Resources AB: Kati Oy och Arctic Drill Company kontrakterade för diamantborrning i Viscaria, Kiruna

Danderyd den 14 juli 2020 Copperstone har, utöver kontraktet med Kati Oy (”Kati”), nu också tecknat avtal med välrenommerade Arctic Drilling Company (“ADC”) som borrentreprenörer vid Viscaria-projektet i Kiruna för återstoden av 2020. Kati-kontraktet omfattar de redan slutförda ~8 000 meter borrning, med avsikten att nå totalt 22 000 meter över 24 månader. ”Baserat på …

Copperstone Resources AB: Kati Oy och Arctic Drill Company kontrakterade för diamantborrning i Viscaria, Kiruna Läs mer »

Norrlandsfonden investerar i Copperstone

Danderyd den 26 juni 2020 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett 8-årigt lån mot konvertibelt skuldebrev om 2 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. “Vi är glada över att vårt goda samarbete med Norrlandsfonden fortsätter och nu utgör …

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Läs mer »

Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar

Kiruna den 25 juni 2020 Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar idag resultaten från den första fasen av borrkampanjen vid Viscaria-projektet i Kiruna. Den totala borrkampanjen omfattade nästan 8 000 meter av de planerade 22 000 meters borrningar före gruvöppning, och dagens offentliggörande består av fyra hål i områdets D-zon (norr). Resultaten visar på signifikanta …

Rekordhöga kopparhalter vid provborrningar på Viscarias D-zon; VDD0213 påträffar 4,6m med 5,3% koppar inkl. 0,6m med 20,1% koppar Läs mer »

Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef

Danderyd den 18 juni 2020 Copperstone Resources AB (publ) rekryterar meriterade Anders Lundkvist som miljö- och hållbarhetschef. Anders Lundkvist har närmast arbetat som senior miljökonsult åt svenska och internationella gruvbolag. Innan dess som energi och hållbarhetschef åt branschföreningen SveMin samt som miljöchef åt LKAB. Anders Lundkvist kommer närmast att ansvara för det strategiskt viktiga arbetet …

Copperstone rekryterar meriterad miljö- och hållbarhetschef Läs mer »

Incitamentsprogram 2020: 9.150.000 teckningsoptioner kommer att överföras till deltagare i fas 1; kapitalinjektion om 730.000 SEK till Copperstone

Danderyd den 1 juni 2020 På Copperstone Resources AB (nedan “Copperstone” eller “Bolaget”) årsstämma den 20 maj 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram avseende maximalt 16.250.000 teckningsoptioner, var och en med berättigande till att teckna en aktie av serie B i Bolaget. Deltagare i första fasen har bekräftat sina intressen att förvärva 9.150.000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna …

Incitamentsprogram 2020: 9.150.000 teckningsoptioner kommer att överföras till deltagare i fas 1; kapitalinjektion om 730.000 SEK till Copperstone Läs mer »

Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Stockholm den 20 maj 2020 Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. A. Årsredovisning och resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att …

Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd) Läs mer »

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.Danderyd 19 maj, 2020 Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “Bolaget”) beslutade den 19 maj …

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor Läs mer »

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Danderyd 18 Maj, 2020 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” eller “the Company”) har uppdragit åt ABG …

Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: NOTICE (IN SWEDISH) OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

16th April 2018 Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 16.00 i konferenslokalen Lyktan på Bolagets kontor på Svärdvägen 21 i Danderyd. Inregistreringen till stämman kommer att öppna klockan 15.15. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd …

COPPERSTONE RESOURCES AB: NOTICE (IN SWEDISH) OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Publicerat den 20 december 2017 Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar senast från …

COPPERSTONE RESOURCES AB: NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: NIOMÅNADERS- OCH KVARTALSRAPPORT FRÅN 1 JAN-30 SEP 2017

Publicerad den 23 november 2017 Nettointäkterna för perioden uppgick till 11 (24) KSEK, varav 0 (0) KSEK avseende tredje kvartalet. Resultat före skatt för perioden uppgick till -6.026 (-5.015) KSEK, varav -962 (-1.702) KSEK avseende tredje kvartalet. Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (-0,04) SEK, och avseende tredje kvartalet 0,00 (-0,01) SEK. Nettoförändringen …

COPPERSTONE RESOURCES AB: NIOMÅNADERS- OCH KVARTALSRAPPORT FRÅN 1 JAN-30 SEP 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: NY INFORMATIONSPOLICY

                             Publicerad den 23 november 2017 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) offentliggör harmed att styrelsen idag beslutat att implementera en ny informationspolicy, inkluderande bland annat, att engelska blir förstaspråk i samband med marknadskommunikation. “Baserat på de faktum att Copperstone utvecklas mot den internationella prospekterings- och gruvindustrin, leds av en engelsktalande VD samt effektivitetssamordningar i …

COPPERSTONE RESOURCES AB: NY INFORMATIONSPOLICY Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN BEVILJAR BEARBETNINGSKONCESSION Eva k nr. 1

Publiserat 10 November 2017 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN BEVILJAR BEARBETNINGSKONCESSION Eva k nr. 1 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: COMPLETES DIRECTED ISSUE OF 30 MILLION SEK TO SHB FONDER AND OTHERS

Published 16 October 2017 COPPERSTONE RESOURCES AB: COMPLETES DIRECTED ISSUE OF 30 MILLION SEK TO SHB FONDER AND OTHERS Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that the Board of Directors have decided on 13 October 2017 to issue 15.957.447 class B-shares to a small group of qualified investors for a …

COPPERSTONE RESOURCES AB: COMPLETES DIRECTED ISSUE OF 30 MILLION SEK TO SHB FONDER AND OTHERS Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR

Publicerat 16 oktober 2017 COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: RIKTAD EMISSION TILL BL A SHB FONDER TILLFÖR 30 MKR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: Geophysical Surveys commence to locate porphyry copper mineralization targets

Published September 28th 2017  Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is pleased to announce that an integrated geophysical programme, including both a detailed Ground Magnetic survey and a Natural Audio-Frequency Magnetotellurics (NSAMT) survey has commenced. The objective of the survey is to locate high quality geophysical anomalies that will be 3D modelled as drill-ready …

COPPERSTONE RESOURCES AB: Geophysical Surveys commence to locate porphyry copper mineralization targets Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPARMINERALISERINGAR

Publicerad den 28 september 2017 Copperstone Resources AB (“Copperstone” eller “Bolaget”) har glädjen att meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik (“NSAMT”) påbörjats på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom prospektiva borrmål för upptäckten av …

COPPERSTONE RESOURCES AB: GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGAR PÅBÖRJAS FÖR ATT LOKALISERA BORRMÅL FÖR PORFYRKOPPARMINERALISERINGAR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NEW CEO

Copperstone Resources AB (”Copperstone” or ”the Company”) announces that Chris McKnight is the new Chief Executive Officer for the Company as from September 1, 2017. Chris McKnight remains a Director of the Board. Chris McKnight is a Geologist and business entrepreneur with over 30 years of exploration and engineering geology experience in the infrastructure, natural …

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NEW CEO Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NY VD

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Chris McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight kvarstår även i styrelsen. Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till …

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHRIS MCKNIGHT NY VD Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: INVESTIGATIONS CONTINUE TOWARDS DEPTH

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) publishes a technical report containing a description of the work carried out over the summer of 2017. Following the completion of the first deep drill hole campaign at Svartliden-Eva (2610m), downhole structural and geophysical studies, combined with geochemistry and mineralogy have been carried out. The outcome of these …

COPPERSTONE RESOURCES AB: INVESTIGATIONS CONTINUE TOWARDS DEPTH Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) publicerar den tekniska rapport som beskriver det utvecklingsarbete som genomförts under sommaren. Efter slutförande av den första djupa borrkampanjen vid Svartliden-Eva (2610 m) har strukturella studier mot djupet av de borrade hålen tillsammans med geokemiska studier och mineralogiska studier genomförts. Resultaten av dessa studier har skapat en solid plattform …

COPPERSTONE RESOURCES AB: UNDERSÖKNINGARNA FORTSÄTTER MOT DJUPET Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: TECHNICAL INVESTIGATIONS ADDING SUBSTANTIAL VALUE

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) publishes an executive summary of the technical report which is currently being finalized. The Company will return with the full report shortly. Geochemistry results have confirmed that the host rock geology consists largely of silici-clastic sedimentary rock units intruded by a complex suite of silicic to intermedia1te subvolcanic …

COPPERSTONE RESOURCES AB: TECHNICAL INVESTIGATIONS ADDING SUBSTANTIAL VALUE Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK varav andra kvartalet 0 (0) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -5 064 (-3 313) KSEK varav för andra kvartalet -2 178 (-2 079) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,02) varav för andra kvartalet -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet under perioden var 1 255 (2 913) KSEK varav för andra …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: TEKNISKA ARBETEN SKAPAR BETYDANDE VÄRDEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) publicerar en sammanfattning av den tekniska rapport som är under omedelbart slutförande. Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information inom kort. Resultat från geokemiska studier har konfirmerat att den omgivande berggrunden i huvudsak består av kisel-klastiska sedimentära enheter i vilka komplexa kiselrika till intermediära subvulkaniska kroppar trängt in. Mineralogiska …

COPPERSTONE RESOURCES AB: TEKNISKA ARBETEN SKAPAR BETYDANDE VÄRDEN Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: SECURES A CREDIT FACILITY OF SEK 5 M

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has secured a loan of five (5) million kronor from a qualified investor, which secures continued momentum in the project development. The credit facility runs between three (3) and six (6) months with an annual interest rate of 11 %, considered as market rate. “Copperstone is presently in …

COPPERSTONE RESOURCES AB: SECURES A CREDIT FACILITY OF SEK 5 M Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: SÄKRAR LÅNEFACILITET OM 5 MKR

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har säkrat en lånefacilitet om fem (5) miljoner kronor från en kvalificerad investerare, vilket säkerställer fortsatt högt tempo i projektutvecklingen. Lånet löper på mellan tre (3) och sex (6) månader med en årsränta om elva (11) procent, vilket bedöms som marknadsmässigt. ”Copperstone är inne i en …

COPPERSTONE RESOURCES AB: SÄKRAR LÅNEFACILITET OM 5 MKR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: MINING INSPECTORATE REMITTS EVA K NR 1 TO COUNTY ADMIN-ISTRATION BOARD

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has learnt that the Mining Inspectorate has remitted the concession application for Eva (Eva K nr 1) to the County Administration Board of Norrbotten. The Mining Inspectorate wants a clarification of one of the conditions that the County Administration Board suggested in its recommendation that the Company should …

COPPERSTONE RESOURCES AB: MINING INSPECTORATE REMITTS EVA K NR 1 TO COUNTY ADMIN-ISTRATION BOARD Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL LÄNSSTYRELSEN

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag tagit del av Bergsstatens återremittering av koncessionsansökan för Eva-förekomsten (Eva k nr 1) till Länsstyrelsen i Norrbotten. Bergsstaten vill ha ett förtydligande avseende ett av de villkor Länsstyrelsen föreslog i sin tillstyrkan av koncessionsansökan den 20 juni 2017. Länsstyrelsen skall besvara remissen senast den 8 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: BERGSSTATEN ÅTERREMITTERAR EVA K NR 1 TILL LÄNSSTYRELSEN Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: RE-CLASSIFICATION OF A-SHARES

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or the “Company”) announces that a re-classification of all 20100 outstanding A-shares to B-shares has been registered by the Swedish Companies Registration Office. After the re-classification the Company has zero (0) outstanding A-shares with a voting right of ten (10) shares per share and 226 396 314 B-shares with a voting right of …

COPPERSTONE RESOURCES AB: RE-CLASSIFICATION OF A-SHARES Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att omstämpling av samtliga 20100 utestående A-aktier till B-aktier har registrerats av Bolagsverket. Efter genomförd omstämpling har Bolaget noll (0) utestående A-aktier om tio (10) röster vardera och 226 396 314 B-aktier om en (1) röst vardera, innebärande att antalet röster i Bolaget därmed minskat med 180900  stycken och att …

COPPERSTONE RESOURCES AB: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHANGES CERTIFIED ADVISOR TO AUGMENT PARTNERS

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or the “Company”) has decided to change Certified Adviser to Augment Partners AB, as from October 1, 2017. The current Certified Advisor agreement with G&W Kapitalförvaltning AB will end as per September 30, 2017. For further information, please contact Per Storm, CEO Copperstone, +46 705 94 90 24, e-mail: per.storm@copperstone.se or …

COPPERSTONE RESOURCES AB: CHANGES CERTIFIED ADVISOR TO AUGMENT PARTNERS Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har utsett Augment Partners AB till Bolagets Certified Advisor. Uppdraget startar den 1 oktober 2017. Avtalet med Bolagets tidigare Certified Advisor G&W Kapitalförvaltning AB avslutas per den 30 september 2017. För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se   …

COPPERSTONE RESOURCES AB: UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: COUNTY ADMINISTRATION BOARD OF NORRBOTTEN APPROVES OF EXPLOITATION CONCESSION FOR EVA

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or the “Company”) is pleased to announce that the County Administration Board of Norrbotten, Sweden, yesterday recommended that the Company should receive an exploitation concession for the Eva-deposit (Eva K nr 1). The Company will work diligently to fulfill the conditions regarding reindeer herding and environmental quality norms that the County …

COPPERSTONE RESOURCES AB: COUNTY ADMINISTRATION BOARD OF NORRBOTTEN APPROVES OF EXPLOITATION CONCESSION FOR EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan meddela att Länsstyrelsen i Norrbotten igår kväll tillstyrkt att Bolaget skall erhålla bearbetningskoncession för Eva-förekomsten (Eva K nr 1). Bolaget kommer att aktivt arbeta för att uppfylla de villkor avseende renskötsel och miljökvalitetsnormer som Länsstyrelsen omfattat i tillstyrkan. Bergsstaten tar nu åter vid för beslut i ärendet. ”Länsstyrelsens …

COPPERSTONE RESOURCES AB: LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTEN TILLSTYRKER EVA-KONCESSION Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: Intersects Significant Deep Mineralization at Svartliden and Eva

Copperstone Resources AB (Nasdaq First North “COPP B”) (“Copperstone” or the “Company”) is pleased to announce assay results from three (3) deep drill holes totaling 2,611m that have now been completed on the 100% owned Svartliden-Eva exploration target in Norrbotten county, Sweden.  Drilling work commenced 1st February 2017 and was completed on 23rd May 2017, …

COPPERSTONE RESOURCES AB: Intersects Significant Deep Mineralization at Svartliden and Eva Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID SVARTLIDEN OCH EVA

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att annonsera resultaten från tre (3) djupa borrhål om total 2 611 m som nu avslutats på det helägda Svartliden-Eva projektet i Norrbotten. Borrningarna påbörjades 1 februari och avslutades 23 maj varefter analysresultat löpande erhållits och utvärderats. Målet med de tre borrhålen var att undersöka existens av en …

COPPERSTONE RESOURCES AB: BETYDANDE MINERALISERING PÅTRÄFFAT PÅ DJUPET VID SVARTLIDEN OCH EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse entledigat VD Per Storm och förbereder ett byte på VD-posten. Per Storm kvarstår dock i sin roll som VD under uppsägningstiden. Såväl Bolagets styrelse som nuvarande VD är eniga om att detta är det naturliga steget för Copperstone som nu delvis går in i en …

COPPERSTONE RESOURCES AB: COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att: fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016 disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 4 580 126 kr balanseras i ny räkning bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 …

COPPERSTONE RESOURCES AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: EXPLORATION UPDATE AT SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resource AB (“Copperstone or “the Company”) now presents an operational update of on-going exploration work on the Copperstone project. During the last few weeks, the Copperstone project has progressed several steps in continuous investigation of a porphyry-style copper-gold mineralization system may underlay the Svartliden-Eva area. The project team is currently evaluating significant and meaningful …

COPPERSTONE RESOURCES AB: EXPLORATION UPDATE AT SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB: PROSPEKTERINGSUPPDATERING PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) presenterar en uppdatering av pågående prospektering på Copperstoneprojektet. Under de senaste veckorna har Copperstoneprojektet utvecklats i flera steg genom fortsatt undersökning av en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp som kan finnas under Svartliden-Eva området. Projektteamet utvärderar för närvarande betydelsefull och intressant geologisk data samt data från de omvandlade zonerna …

COPPERSTONE RESOURCES AB: PROSPEKTERINGSUPPDATERING PÅ SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns nu tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.copperstone.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att framläggas på årsstämman den 16 maj 2017.  För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 …

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016. Läs mer »

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2017 (avstämningsdagen), dels anmäla sin avsikt …

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES TOP HAMMER DRILLING AT GRANLIDEN IS COMMENCED AND SECOND DEEP HOLE ON-GOING AT SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) commences top hammer drilling at the northern subproject, Granliden within the Copperstone project. The Company initiates a parallel campaign using top hammer drilling on the northern sub-project Granliden, in order to map the shallow part of the bedrock down to a maximum of 25 meters and thus …

COPPERSTONE RESOURCES TOP HAMMER DRILLING AT GRANLIDEN IS COMMENCED AND SECOND DEEP HOLE ON-GOING AT SVARTLIDEN-EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar kaxborrning på det norra delprojektet Granliden inom ramen för Copperstoneprojektet. Bolaget inleder nu en parallell kampanj med kaxborrning på Copperstone-projektets norra del, Granliden, i syfte att kartlägga berggrundens ytskikt ner till maximalt 25 meter och på detta sätt skapa en ökad förståelse för huruvida Granliden (likt Svartliden-Eva) …

COPPERSTONE RESOURCES: KAXBORRNING PÅBÖRJAS VID GRANLIDEN; ANDRA DJUPHÅLET IGÅNG PÅ SVARTLIDEN-EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: Copper-gold porphyry-style mineralization at Svartliden.

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) announced the discovery of a copper-gold porphyry-style mineralsation of the southern part of the Copperstone project at Svartliden/Eva on March 17th. This is an update of that announcement. Based on a predictive hypothesis for targeting blind porphyry-style Cu-Au mineralization at Svartliden, the Company is very excited to …

COPPERSTONE RESOURCES: Copper-gold porphyry-style mineralization at Svartliden. Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller Bolaget) presenterade den 17:e mars att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva. Detta pressmeddelande utgör en uppdatering och fördjupning och av det tidigare meddelandet. Baserat på hypotesen att det kan finnas en blind (ej i dagen gående) koppar-guld mineralisering av porfyrtyp vid Svartliden …

COPPERSTONE RESOURCES: Koppar-guld mineralisering av porfyrtyp på Copperstoneprojektet Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: DISCOVERY OF PORPHYRY-STYLE Cu-Au MINERALIZATION AT SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) has the pleasure to announce the discovery of a copper-gold porphyry-style mineralisation of the southern part of the Copperstone project at Svartliden/Eva. The drill programme includes three steeply dipping boreholes each to approximately 800 m length. Drilling of the first borehole commenced on 3rd February 2017 and …

COPPERSTONE RESOURCES: DISCOVERY OF PORPHYRY-STYLE Cu-Au MINERALIZATION AT SVARTLIDEN-EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: UPPTÄCKT AV EN Cu-Au MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID SVARTLIDEN-EVA.

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att annonsera att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrkaraktär på Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva. I det pågående borrprogrammet ingår tre brant stupande borrhål vart och ett c:a 800 meter långa. Borrning av det första borrhålet påbörjades den 3:e februari och är för närvarande på ett …

COPPERSTONE RESOURCES: UPPTÄCKT AV EN Cu-Au MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID SVARTLIDEN-EVA. Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: Sista dag för handel med BTA

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) har slutfört nyemissionen som beslutades av styrelsen den 30 januari 2017 enligt bemyndigande av bolagsstämman den 19 maj 2016. Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier. Sista dag för handel med BTA är måndag …

COPPERSTONE RESOURCES: Sista dag för handel med BTA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN SUPPORTS DEVELOPMENT WITH 1 MSEK

Norrlandsfonden has granted Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the company”) a convertible loan of 1 MSEK. Norrlandsfonden has, according to the terms of existing engagements, the right, but not the obligation, to support Copperstone in conjunction with capital raisings. The loan carries an interest of Stibor 90 + 5 % from payment with quarterly payments. …

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN SUPPORTS DEVELOPMENT WITH 1 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 1 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa räntebetalningar. Norrlandsfonden äger rätt att mellan perioden 2019-01-01 …

COPPERSTONE RESOURCES: NORRLANDSFONDEN STÖDJER UTVECKLING MED 1 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: RIGHTS ISSUE SUBSCRIBED 240 %, PROCEEDS OF 23,3 MSEK

Through the Rights Issue (”the Issue”) the amount of shares in Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or “the Company”) increases with 56 599 078 shares and the Company is supplied with 23 205 621 SEK before issuing costs totalling (including cost of guarantee) of approx. 3,5 MSEK. The Rights Issue comprises 56 599 078 shares of which 51 224 031 shares was subscribed …

COPPERSTONE RESOURCES: RIGHTS ISSUE SUBSCRIBED 240 %, PROCEEDS OF 23,3 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 240 %, TILLFÖRS 23,3 MSEK

Genom företrädesemissionen (”Emissionen”) ökar antalet aktier i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) med 56 599 078 aktier och Bolaget tillförs 23 205 621 SEK före emissionskostnader (inklusive garantikostnader) om c:a 3,5 MSEK. Företrädesemissionen omfattar 56 599 078 aktier, varav 51 224 031 aktier tecknades med företrädesrätt, vilket motsvarar c:a 90,5 procent. Återstående 5 375 047 aktier, motsvarande 9,5 procent, tecknades med subsidiär teckningsrätt. …

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION TECKNAD TILL 240 %, TILLFÖRS 23,3 MSEK Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: SUBSCRIBES FULLY IN THE NORDIC IRON ORE RIGHTS ISSUE

The Board of Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) has decided to use all subscription rights in the on-going Rights Issue in Nordic Iron Ore AB (“NIO”), where Copperstone holds an ownership of almost nine (9) percent. The Company will hereby at least maintain its ownership. The investment amounts to approx. 1.6 MSEK. In …

COPPERSTONE RESOURCES: SUBSCRIBES FULLY IN THE NORDIC IRON ORE RIGHTS ISSUE Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION

Mot bakgrund av den pågående nyemissionen i Nordic Iron Ore AB (NIO), där Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) äger c:a nio (9) procent, har Bolagets styrelse beslutat att teckna aktier för Bolagets samtliga teckningsrätter och därmed behålla sin ägarandel. Investeringen uppgår till cirka 1,6 MSEK. Styrelsens bedömning är att NIO är ett mycket robust …

COPPERSTONE RESOURCES: TECKNAR SIN ANDEL I NORDIC IRON ORES EMISSION Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 91 (124) KSEK varav för fjärde kvartalet till 67 (119) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -13 618 (-4 113) KSEK varav för fjärde kvartalet -8 603 (3 968) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,12 (-0,05) SEK varav för fjärde kvartalet -0,05 (0,03) KSEK. Kassaflödet under perioden var 778 (273) KSEK …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: COMMENCES DEEP CORE DRILLING AT SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources (”Copperstone” or ”the Company”) commences a campaign of core drilling towards depth at Svartliden/Eva. The Company has hired Styrud Arctic who has been carrying out the latest drill campaigns with excellent quality of work. The first drill hole will be drill north northeast (NNE) approx. 800 meters with a vertical drop of approx. …

COPPERSTONE RESOURCES: COMMENCES DEEP CORE DRILLING AT SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) påbörjar idag en kärnborrningskampanj mot djupet på Svartliden/Eva. Bolaget har anlitat Styrud Arctic, som utfört de senaste borrkampanjerna med utmärkt kvalitet. Det första hålet på Svartliden borras nordnordöst (NNE) c:a 800 meter med ett vertikalt stup om cirka 650 meter. Borrningarna förväntas ta c:a en månad varefter kemiska analyser inväntas …

COPPERSTONE RESOURCES: PÅBÖRJAR KÄRNBORRNING MOT DJUPET PÅ SVARTLIDEN/EVA Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: PARTICPATE AS SPEAKER ON FUTURE MINE AND MINERAL INDUSTRY 2017

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) is delighted to announce that the CEO Dr Per Storm and our Senior geologist, David Dodd (South Africa) will present the Company and primarily the ongoing work at Svartliden/Eva on the Future Mine and Mineral 2017 today, January 30, 2017, at Grand Hotel in Stockholm. David Dodd, who …

COPPERSTONE RESOURCES: PARTICPATE AS SPEAKER ON FUTURE MINE AND MINERAL INDUSTRY 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH MINERALINDUSTRI 2017

Copperstone Resources (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att Bolagets VD Per Storm och den erfarne geologen David Dodd, Sydafrika, kommer att presentera Bolaget och framförallt pågående arbeten på Svartliden/Eva på Framtidens Gruv- och Mineral i Stockholm på Grand Hotell idag den 30 januari 2017. David Dodd som är en del av det internationella …

COPPERSTONE RESOURCES: DELTAR SOM TALARE PÅ FRAMTIDENS GRUV- OCH MINERALINDUSTRI 2017 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: PUBLICATION OF YEAR-END REPORT BROUGHT FORWARD

Copperstone Resources AB (“Copperstone” or “the Company”) announces that the Company, based on the capital injection announcement earlier today, brings forward its publication of the year-end report regarding the fiscal year 2016, and its quarterly report regarding the fourth quarter of 2016, from February 19, to February, 6. For further information, please contact Per Storm, …

COPPERSTONE RESOURCES: PUBLICATION OF YEAR-END REPORT BROUGHT FORWARD Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget, med anledning av offentliggörandet av kapitalanskaffningen, tidigarelägger publiceringen av Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2016 och tillhörande kvartalsrapport avseende det fjärde kvartalet 2016 från den 19 februari 2017 till den 6 februari 2017. För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 …

COPPERSTONE RESOURCES: TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION OM 23 MSEK, SÄKERSTÄLLD TILL 80 %

Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 23 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 19 maj 2016. Avanza Bank är finansiell rådgivare till Copperstone i samband med nyemissionen. Nyemissionen genomförs i syfte …

COPPERSTONE RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION OM 23 MSEK, SÄKERSTÄLLD TILL 80 % Läs mer »

Copperstone Resources: Technical report Svartliden and last preparations for deep core drillings

Copperstone Resources AB (Copperstone or the Company) hereby announces the complete technical report regarding the modelling of the alteration zones at Svartliden. The key findings support the hypothesis that has earlier been verified and the hypothesis is now further strengthened subsequent to identified minerals (e.g. sericite and pyrrhotite) in drill cores that have been verified …

Copperstone Resources: Technical report Svartliden and last preparations for deep core drillings Läs mer »

Copperstone Resources: Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser inför djupborrning

Copperstone Resources AB (Copperstone eller Bolaget) publicerar härmed den tekniska rapporten av arbetet med att kartlägga och modellera de identifierade omvandlingszonerna på Svartlidenområdet. Slutsatserna understödjer den hypotes som tidigare successivt verifierats och hypotesen stärks nu även av identifierade mineraler (såsom sericit och magnetkis) i borrkärnor som genom mikroskopering av tunnslip kunnat verifieras. Under de tre …

Copperstone Resources: Teknisk rapport för Svartliden och sista förberedelser inför djupborrning Läs mer »

Copperstone Resources: Granliden and EVA update

Copperstone Resources (”Copperstone” or ”the Company”) is pleased to announce that the international team of geological experts that has made an excellent contribution to the project during the autumn are now being re-assembled for continued work in Malå, Sweden. Initially, the work is focused on a re-assessment of earlier available material from approx. 50 bore …

Copperstone Resources: Granliden and EVA update Läs mer »

Copperstone Resources: Uppdatering Granliden och EVA

Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar att det internationella teamet av geologiska experter som under hösten gjort ett utmärkt arbete nu har återsamlats för fortsatt arbete i Malå. Arbetet inleds med en förnyad genomgång av äldre tillgängligt material från cirka 50 borrhål från Eva-förekomsten givet den förståelse höstens arbete givit för geologin på Svartliden. …

Copperstone Resources: Uppdatering Granliden och EVA Läs mer »

Copperstone Resources AB ceases sponsoring trade in Nordic Iron Ore.

Copperstone Resources ceases its engagement as sponsor for the unofficial trade in shares in Nordic Iron Ore AB (NIO). Trade has been possible through the unofficial list kept by BeQuoteds with Copperstone Resources as sponsor since January 7th 2016. Trade will continue up until January 20th 2017 when it will cease. For further information, please …

Copperstone Resources AB ceases sponsoring trade in Nordic Iron Ore. Läs mer »

Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore.

Copperstone Resources avslutar sitt engagemang som sponsor av den inofficiella handeln av aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO). Handeln har skett på BeQuoteds inofficiella lista med Copperstone Resources som sponsor sedan den 7:e januari 2016. Handeln fortgår till och med den 20:e januari 2017 då den avslutas. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD …

Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore. Läs mer »

Copperstone Resources AB: Answers to request for additional specifications for the application for exploitation concession for Eva K nr 1.

Copperstone Resources AB (the Company or Copperstone) has today submitted its documentation to the request for additional information received from the Mining Inspectorate on November 1st 2016. The Company has submitted its documentation according to industry standard. During the autumn, the Company has had constructive meetings with the relevant authorities and interested parties. Copperstone has …

Copperstone Resources AB: Answers to request for additional specifications for the application for exploitation concession for Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources AB: Inlämnat svar på begäran om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.

Copperstone Resources AB (Bolaget eller Copperstone) har idag lämnat in den komplettering som Bergsstaten efterfrågade den 1 november 2016. Bolaget har besvarat Bergsstatens frågor i enlighet med praxis. Bolaget har under hösten haft konstruktiva möten med berörda myndigheter och sakägare. Copperstone har uppdaterat materialet med aktuell information beträffande ingångna avsiktsförklaringar och andra avtal samt berört …

Copperstone Resources AB: Inlämnat svar på begäran om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources: Svartliden is most likely part of a large hydrothermal alteration system

Copperstone Resources AB (the Company or Copperstone) is publishing an operational update for Svartliden. During the last months, an international team of geologists have been evaluating a hydrothermal alteration halo that has been identified at Svartliden and is central to the working hypothesis that Svartliden/Eva is prospective for discovery of possible copper-gold porphyry-style mineralization. These …

Copperstone Resources: Svartliden is most likely part of a large hydrothermal alteration system Läs mer »

Copperstone Resources: Svartliden är med allt större visshet del av ett större omvandlat system

Copperstone Resources AB (Bolaget eller Copperstone) publicerar en uppdatering av arbeten utförda på Svartlidenområdet. Under de senaste månaderna har ett internationellt geologteam arbetat med att utvärdera den omvandlingszon som identifierats på Svartlidenområdet och som är en central del av hypotesen om att Svartliden/Eva är en möjlig guld-koppar porfyrmineralisering. Observationerna är intressanta och utgör nödvändiga, men …

Copperstone Resources: Svartliden är med allt större visshet del av ett större omvandlat system Läs mer »

Copperstone Exploration: Good assay results from drilling at Svartliden strengthens the hypothesis of a potential Cu-Au porphyry-style system

Copperstone Resources (Copperstone or the Company) has received and evaluated the assay results from the Svartliden (SV) drill campaign (4 drill holes) from the summer of 2016. Together with historic data from earlier drilling campaigns this supports the hypothesis presented in the press release of October 24, 2016, that mineralization in the Svartliden and adjacent …

Copperstone Exploration: Good assay results from drilling at Svartliden strengthens the hypothesis of a potential Cu-Au porphyry-style system Läs mer »

Copperstone Resources: Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har erhållit och utvärderat analysresultaten från sommarens borrkampanj på Svartliden om 4 hål. Tillsammans med historisk data från tidigare borrkampanjer stödjer detta den hypotes som presenterades i pressmeddelande den 24 oktober 2016 – att mineraliseringen på och kring Svartlidenkoncessioner kan vara en storskalig Au-Cu porfyrmineralisering och att Svartliden-Eva kan …

Copperstone Resources: Goda analysresultat från sommarens borrningar, hypotesen om en Cu-Au- porfyrmineralisering förstärks Läs mer »

Copperstone Resources: Request from the Mining Inspector on completion of application for exploitation concession for Eva K nr 1.

Copperstone Resources (Copperstone or the Company) has, after consultation with the Mining Inspectorate, received a formal request for a completion of the application for exploitation concession regarding Eva K nr 1 in Arvidsjaur municipality. The request for completion stems from the decision of the Swedish Government to refer back the application to the Mining Inspectorate …

Copperstone Resources: Request from the Mining Inspector on completion of application for exploitation concession for Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources: Begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1

Copperstone Resources (nedan Copperstone eller Bolaget) har efter samråd med Bergsstaten nu erhållit en formell begäran om komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun. Begäran om komplettering härrör från Regeringens återförvisning av koncessionsärendet tillbaka till Bergsstaten i juni 2016. Bolagets kompletteringar skall vara Bergsstaten tillhanda senast den 3 januari …

Copperstone Resources: Begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1 Läs mer »

Copperstone Resources: international expertise evaluates Svartliden prior to deep core drilling

Copperstone Resources (“Coppertone” or “the Company”) is pleased to announce that the Company is advancing the work on possible Cu-Au porphyry systems at Svartliden in northern Sweden. Under the supervision of Lead Exploration Geologist Christopher McKnight, the Company has assembled international geological expertise in order to expedite analysis and modelling of the target, including construction …

Copperstone Resources: international expertise evaluates Svartliden prior to deep core drilling Läs mer »

Copperstone Resources: internationell expertis anlitad till Svartliden inför kärnborrning på djupet

Copperstone Resources (nedan ”Copperstone” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget för närvarande fortsätter arbetet med en möjlig Cu-Au porfyrmineralisering på och kring Svartlidenkoncessionen. Under ledning av Bolagets projektgeolog Christopher McKnight har Bolaget samlat internationell geologisk expertis i syfte att påskynda analys och modellering av förekomsten, som inkluderar skapandet av en sammanhängande 3D modell och förslag på …

Copperstone Resources: internationell expertis anlitad till Svartliden inför kärnborrning på djupet Läs mer »

Copperstone Resources AB: Loan holders engaged in an offset issue of SEK 4,06m to shares

Copperstone Resources AB (below ”Copperstone” or ”the Company”) hereby announces that a majority of the Company’s loan holders (according to Loan agreements August and October 2016) have set off their claims in an issue for shares in Copperstone. The offset issue is made in accordance with the Annual General Meeting’s authorisations as per May 19, …

Copperstone Resources AB: Loan holders engaged in an offset issue of SEK 4,06m to shares Läs mer »

Copperstone Resources AB: Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att en stor del av bolagets långivare (enligt låneavtal augusti och oktober 2016) har valt att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas cirka 4,06 mkr (inkl. upplupen ränta) till en kurs om …

Copperstone Resources AB: Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier Läs mer »

Copperstone Exploration: Svartliden potentially a Cu Au porphyry deposit

The Copperstone exploration area in Northern Sweden has been the subject of several previous exploration programmes over approximately a 50 year period. Drilling has intersected a significant number of high grade sulphide mineralised zones, spread out over a 3×1 km area, bearing high grade copper-zinc-silver-gold mineralisation. Despite these significant drilled intersections, with excellent metal grades, …

Copperstone Exploration: Svartliden potentially a Cu Au porphyry deposit Läs mer »

Copperstone Resources AB: Svartliden potentiellt en Cu Au porfyrmalm

Copperstoneprojektet i Arvidsjaurs kommun har över tiden undersökts med omfattande kärnborrning utan att mer omfattande mineraltillgångar eller mineralreserver kunnat rapporteras så här långt. Baserat på bland annat de rikt mineraliserade kärnsektionerna som konstaterats inom projektområdet har dock utmärkande och unika förhållanden samt indikatorer på fler mineraliseringar identifierats. Fram till nu har emellertid ingen omfattande och …

Copperstone Resources AB: Svartliden potentiellt en Cu Au porfyrmalm Läs mer »

Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet

Tack vare framgångarna vid Copperstoneprojektet allmänt och den lovande utvecklingen på Svartliden i synnerhet har styrelsen i Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) säkrat finansiering om 7,0 mkr i form av en lånefacilitet från kvalificerade investerare och huvudägare. ”Det är glädjande att Bolaget har ett fortsatt starkt förtroende bland investerarna och att Copperstone nu …

Copperstone Resources säkrar 7,0 mkr lånefacilitet Läs mer »

Copperstone Resources: höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden.

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från det första hålet (COS16349) i den pågående borrkampanjen på Svartlidenkoncessionen inom Copperstoneprojektet. Analysresultaten framgår av bifogad tabell. Av hålets 150 meter håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, över en sträcka av 13,9 meter 0,65 % koppar, 0,46 % zink samt 8,7 g/t silver, vilket motsvarar 0,99 % kopparekvivalenter*, …

Copperstone Resources: höga halter och omfattande mineralisering konfirmerade vid Svartliden. Läs mer »

Copperstone Resources: förtydligande av kvartalsrapport

Likviden till den under perioden (Kvartal 2) beslutade emissionen om 3 600 KSEK tillfördes Bolaget under inledningen av Kvartal 3 och skall följaktligen läggas till de likvida medlen vid periodens utgång. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.   Copperstone Resources AB …

Copperstone Resources: förtydligande av kvartalsrapport Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (5) KSEK varav för andra kvartalet till 0 (0) KSEK.  Periodens resultat före skatt uppgick till -3313 (-5899) KSEK varav för andra kvartalet -2079 (-2634) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,08) SEK varav för andra kvartalet -0,01 (-0,04) KSEK. Kassaflödet under perioden var -2913 (1694) KSEK …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 Läs mer »

Copperstone Resources påbörjar den formella processen med ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet

Styrelsen i Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) har igår, den 29 augusti 2016, fattat beslut om att även formellt påbörja arbetet med att ansöka om bearbetningskoncession/er för Granlidenområdet inom Copperstoneprojektet. Arbetet, som inkluderar en teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivningar, och processtester mm, kommer under hösten att fortgå parallellt med borrkampanjerna på Svartlidenområdet och förväntas vara avslutat innan …

Copperstone Resources påbörjar den formella processen med ansökan om bearbetningskoncession för Granlidenområdet Läs mer »

Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen

Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) inleder idag fältarbeten på Copperstone-projektet i Arvidsjaurs kommun. Arbetena inleds med undersökning av ett antal existerande borrhål sk borrhålskamerateknik och med geofysiska mätmetoder i borrhålen. I stort sett parallellt utförs kompletterade kärnborrning på delprojektet Svartliden, inledningsvis med fyra borrhål, syftande till att generera den kompletterande information som bedöms vara erforderlig …

Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen Läs mer »

Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i Copperstoneprojektet och som en naturlig uppföljning på det tidigare idag offentliggjorda strategiska initiativet genom förvärvet av tillgångar från Inlandsinnovation kan Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) nu meddela att Bolaget säkrat finansiering om 2 mkr i form av en lånefacilitet från ett par kvalificerade investerare. ”Bolaget kan nu …

Copperstone Resources säkrar finansiering Läs mer »

Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr.

Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”) förvärvar 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore (”NIO”) samt ett femårigt lån om nominellt 10 mkr utställt till NIO, idag totalt 13,6 mkr inklusive upplupen ränta. Lånet löper med rak ränta med förfall den 30 november 2018. NIO har rätt att förtidslösa lånet till nominellt belopp jämte upplupen ränta. …

Copperstone Resources förvärvar ett utestående lån på 13,6 mkr samt 1.971.887 aktier i Nordic Iron Ore av Inlandsinnovation för totalt 7,5 mkr. Läs mer »

Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016

Vid Copperstone Resources AB:s extra bolagsstämma den 8 juli kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts enhälligt följande i enlighet med styrelsens förslag: – Att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag. Rätt att teckna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande: Teckningsberättigad              Antal aktier                                     Belopp Mattsson, Michael                 3 628 153                                        …

Copperstone Resources: Kommuniké efter extra bolagsstämma den 8 juli 2016 Läs mer »

Copperstone Resources: kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1.

Regeringen fattade idag beslut om att lämna tillbaka fyra ärenden om bearbetnings-koncession enligt minerallagen (1991:45) till bergmästaren för ny behandling vilket omfattar Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1. ”Enligt Bolagets uppfattning berörs inte området Eva K nr 1 av domen för Norra Kärr som regeringen hänvisar till i sin bedömning och …

Copperstone Resources: kommentar till Regeringens beslut om koncession för området Eva K nr 1. Läs mer »

Copperstone Resources: Save the date – Inbjudan till att besöka Copperstone-projektet den 31 augusti 2016

Copperstone Resources har glädjen att bjuda in aktieägare, investerare och analytiker till att delta i en resa till Bolagets Copperstone projekt i Skelleftefältet med omnejd kring Malå/Arvidsjaur. Vinterns borrprogram har genomförts med framgång och Copperstoneprojektet har avancerat från att vara ett stort prospekteringsprojekt till en internationellt klassad mineraltillgång. Bolaget erbjuder en möjlighet att besöka Copperstone-projektet …

Copperstone Resources: Save the date – Inbjudan till att besöka Copperstone-projektet den 31 augusti 2016 Läs mer »

Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden – antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv

Copperstone Resources (Bolaget) publicerar den officiella rapporten för de första mineraltillgångarna enligt JORC 2012 på Copperstoneprojektet (se bilaga). I rapporten framgår att bedömningen resulterat i en antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad med en gränshalt av 0,4 % Cu ekvivalenter. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, …

Copperstone Resources publicerar JORC-rapporten på Granliden – antagen mineraltillgång om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekv Läs mer »

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr. 556704-4168 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 8:e juli 2016 kl. 16:00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 2 juli …

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare finansiering.

Copperstone Resources AB accelererar projektutvecklingen och säkrar ytterligare finansiering om 3,6 Mkr genom en riktad emission till ett antal kvalificerade investerare till marknadskurs 0,261 kr/aktie. ”Bolaget bedömer Copperstoneprojektet så lovande att vi nu har säkrat ytterligare finansiering för att kunna genomföra flera parallella aktiviteter samtidigt som vi tar höjd för strategiska initiativ” säger VD Per …

Copperstone Resources accelererar projektutvecklingen, säkrar ytterligare finansiering. Läs mer »

Copperstone Resources AB tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

Copperstone Resources AB:s (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) utestående optionsprogram TO4B avslutades den 31 maj och fulltecknades varvid Bolaget tillförs 6 584 kkr. Totalt tecknades 5 867 kkr via inlösen av ca 90 % av optionsprogrammet och 717 kkr via en optionsgaranti på upp till 1 000 kkr från Capensor Capital AB (Capensor). Resultatet innebär att 36 577 748 aktier …

Copperstone Resources AB tillförs 6,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram Läs mer »

Copperstone Resources AB: långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per aktie

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan glädjande nog meddela att ytterligare två av Bolagets långivare av den 30 december 2015 har valt att kvitta sin skuld mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet, 500 000 kronor kvittas utan upplupen ränta och 300 000 kr med tillkommande upplupen ränta. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans …

Copperstone Resources AB: långivare kvittar ytterligare 0,8 Mkr på 0,261 kr per aktie Läs mer »

Copperstone Resources AB: långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier

Copperstone Resources kan glädjande nog meddela att majoriteten av bolagets långivare (enligt låneavtal den 30 december 2015) har valt att kvitta sina skulder mot aktier i Bolaget enligt det upprättade avtalet. Kvittningen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas 1,7 Mkr (med tillkommande upplupen ränta c:a 6 879 000 aktier) …

Copperstone Resources AB: långivare kvittar 1,7 Mkr mot nya aktier Läs mer »

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 19:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att: fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015 disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 7 894 733 kr balanseras i ny räkning bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 …

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (36) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1234 (-3265) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,08) SEK. Kassaflödet under perioden var -311 (-568) KSEK. Vid periodens utgång fanns 1640 (1110) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31122 (29940) KSEK. Aktiverade kostnader för prospektering …

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016 Läs mer »

Copperstone Resources: Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA

Bolaget kan rapportera en fortsatt positiv utveckling inom Svartlidenområdet med mycket bra halter och bredder i ett flertal borrkärnor, se ett urval av utvärderingen i tabellen nedan och i bilagan. För att säkert kunna definiera en mineraltillgång enligt gängse regelverk (JORC) behövs fler datapunkter (borrhålsskärningar) som stöd för den geologiska modellen, vilket innebär att ett …

Copperstone Resources: Nulägesuppdatering avseende Svartliden och EVA Läs mer »

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.copperstone.se. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har …

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 Läs mer »

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

 Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm.   Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 13 maj 2016 (avstämningsdagen), dels anmäla sin …

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första mineraltillgångarna

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) presenterar en första bedömning av mineraltillgångarna för två av de fyra delområden på Copperstoneprojektet som undersökts och utvärderats: Granliden och Granliden södra. Bedömningen resulterar i en antagen mineraltillgång enligt JORC 2012 om c:a 5,4 miljoner ton med 1,03 % Cu ekvivalenter, beräknad med en gränshalt av 0,4 % …

Väsentlig milstolpe för Copperstoneprojektet uppnådd genom rapport av de första mineraltillgångarna Läs mer »

Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att samtliga resultat från höstens borrningar och de omanalyser av gamla borrkärnor som utförts under inledningen av året nu erhållits och en första utvärdering genomförts. Målen att verifiera den geologiska hypotesen och att skapa en databas kompatibel med internationella standarder för mineraltillgångsbedömningar är uppnådda. Arbetet fortsätter med …

Målen för Copperstone Resources borr- och analysprogram överträffade Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Nettoomsättningen i Copperstone Resources AB (Bolaget) under perioden uppgick till 5 (671) KSEK, varav fjärde kvartalet – (253) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -4105 (-9974) KSEK varav fjärde kvartalet 3976 (-1320). Resultat efter skatt per aktie var -0,05 (-0,26) SEK varav för fjärde kvartalet 0,04 (-0,03) SEK. Kassaflödet under perioden var 273 (-7633) …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015 Läs mer »

Copperstone Resources: Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) kan härmed meddela att borrkampanjen på Copperstoneprojektet är avslutad och samtliga borrkärnor är karterade och prover är inskickade för kemisk analys, vilka löpande har börjat komma tillbaka. Bolaget följer i det närmaste tidsplan och budget, men noterar en viss eftersläpning i resultatrapporteringen bland annat till följd av omanalys …

Copperstone Resources: Mycket uppmuntrande resultat från höstens borrkampanj Läs mer »

Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i borrprogrammet och att kvalitetssäkra borranalyserna ytterligare samt att förbereda teknisk beskrivning inför ansökan om bearbetnings-koncessioner kan Copperstone Resources AB (nedan ”Bolaget”) idag meddela att Bolaget säkrat finansiering av Copperstoneprojektet om 3 mkr i form av lånefaciliteter från ett antal kvalificerade investerare och ett par huvudägare. ”Bolaget är inne i …

Copperstone Resources säkrar finansiering Läs mer »

Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016

Som meddelas tidigare kommer en inofficiell handel för aktieägare i Nordic Iron Ore AB (”NIO”) att möjliggöras från och med den 7 januari 2016 på beQuoteds OTC-lista med Copperstone Resources som sponsor. Ytterligare handelsinformation kommer att finnas på beQuoteds hemsida från och med den 4 januari 2016. beQuoted förser investerare och media1 med nyheter och …

Inofficiell handel i Nordic Iron Ore möjliggörs från den 7 januari 2016 Läs mer »

Copperstone Resources: Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet, december 2015

Copperstone Resources AB redovisar inledande utvärdering arbeten vid Sandberget 300 i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet (se Operational Update December 2015 enligt Bilaga eller på Bolagets hemsida samt). Borrkampanjen pågår och analysresultat erhålls fortlöpande. Okulär inspektion av kärnor från borrning på nästkommande område, Sandberget 200, är uppmuntrande med tydliga mineraliseringar. Bolaget återkommer med ytterligare resultat …

Copperstone Resources: Uppdatering av arbeten vid Copperstoneprojektet, december 2015 Läs mer »

Copperstone Resources: försäljning av teckningsrätter i NIO

Copperstone Resources har sålt samtliga innehavda teckningsrätter i Nordic Iron Ore AB (”NIO”). Teckningsrätterna ger rätt att teckna nyemitterade aktier i den pågående företrädesemissionen i NIO. Likviden för teckningsrätterna uppgår till omkring 350 000 kronor. Försäljningen har arrangerats av G&W Fondkommission. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: …

Copperstone Resources: försäljning av teckningsrätter i NIO Läs mer »

Copperstone Resources: Uppmuntrande analysresultat från borrningar på Copperstoneprojektet.

Copperstone Resources AB redovisar analysresultaten från de första två hålen (COS15340 & COS15341) i den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet. Borrhålens placering i förhållande till planlagda samt existerande borrhål framgår av kartan nedan (resultaten från COS15342 förväntas inom kort). Analysresultaten framgår av bifogad tabell. I det första hålet (COS15340) håller de bästa sektionerna, räknat längs kärnan, …

Copperstone Resources: Uppmuntrande analysresultat från borrningar på Copperstoneprojektet. Läs mer »

Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources verkar för att en inofficiell handel möjliggörs för aktieägare i Nordic Iron Ore AB (”NIO”). Detta som en service till aktieägare som erhållit utdelning av aktier i NIO från Bolaget. Bakgrunden är att Copperstone Resources är grundare av NIO och aktivt medverkat till NIOs utveckling och önskar på detta vis ytterligare underlätta medverkan …

Copperstone Resources söker inofficiell handel i Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (418) KSEK, varav senaste kvartalet 0 (272) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -8081 (-8654) KSEK varav tredje kvartalet -2182 (-2738). Resultat efter skatt per aktie var -0,10 (-0,24) SEK varav för senaste kvartalet -0,03 (-0,08) SEK. Kassaflödet under perioden var -317 (-8857) KSEK varav tredje kvartalet -2011 …

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015 Läs mer »

Copperstone Resources AB: inledande resultat från pågående borrkampanj

Copperstone Resources AB har nu genomfört den första etappen av den pågående borrkampanjen på Copperstoneprojektet. Inledande okulär besiktning av erhållna borrkärnor visar på tydlig och ytnära mineralisering. Resultaten stödjer hypotesen om en förväntad mineraliserad horisont och styrker antagandet att Copperstoneprojektet är en storskalig kopparmineralisering och att mineraliseringens struktur har en öst-nord-östlig trend. Analysarbete pågår för …

Copperstone Resources AB: inledande resultat från pågående borrkampanj Läs mer »

Copperstone Resources AB erhåller dom i Håkansbodamålet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat avslag i Copperstone Resources ABs dotterbolags ansökan om rättsprövning av Regeringens beslut att inte ändra Bergsstatens beslut att inte meddela bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten i Bergslagen. Nedlagda kostnader för projektet är sedan tidigare avskrivna, varför beslutet från ett finansiellt perspektiv inte innebär någon resultateffekt. Bolaget överväger att driva frågan till Europadomstolen. Ytterligare …

Copperstone Resources AB erhåller dom i Håkansbodamålet Läs mer »

Copperstone Resources påbörjar kärnborrning vid Copperstoneprojeket

Copperstone Resources har påbörjat kärnborrning vid Copperstoneprojektet. Bolaget har anlitat Styrud Arctic AB att genomföra ett inledande borrprogram om c:a 1500 m. Syftet med borr-programmet är öppna upp projektområdet och ytterligare klarlägga projektets potential samt att erhålla information för att kunna genomföra en mineraltillgångsbedömning enligt JORC. Bolaget har under sommaren och den tidiga hösten intensifierat …

Copperstone Resources påbörjar kärnborrning vid Copperstoneprojeket Läs mer »

Copperstone Resources AB: uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en uppdatering av arbeten utförda på Copperstoneprojektet fram till mitten av oktober 2015. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.    Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli …

Copperstone Resources AB: uppdatering av arbeten på Copperstoneprojektet Läs mer »

Copperstone Resources AB: allmän beskrivning av Copperstoneprojektet

Copperstone Resources publicerar en sammanhållen beskrivning av Copperstoneprojektet som inledning av rapportering av det intensifierade arbete  Bolaget nu genomför på projektområdet. Beskrivningen kommer att ligga till grund för fortsatta rapportering från Bolaget allt eftersom arbetet fortskrider.  För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.     Copperstone Resources …

Copperstone Resources AB: allmän beskrivning av Copperstoneprojektet Läs mer »

Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources ett lån på 3 Mkr. Medlen skall användas till att genomföra prospekteringsarbeten i Copperstoneprojektet. Lånet har en löptid till den 31 januari 2024 en rörlig ränta baserat på Stibor 90 plus fem procentenheter. Ränta erläggs kvartalsvis.. Med lånet följer en rätt att från och med den 1 januari 2017 till …

Norrlandsfonden medfinansierar Copperstone Resources fortsatta utveckling Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 (146) KSEK, varav senaste kvartalet 5 (113) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -5899 (-5916) KSEK varav andra kvartalet -2634 (-2805). Resultat efter skatt per aktie var -0,08 (-0,16) SEK varav för senaste kvartalet -0,04 (-0,08) SEK. Kassaflödet under perioden var 1694 (-6827) KSEK varav andra kvartalet 2262 …

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 Läs mer »

Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB

Som tidigare meddelats har Copperstone Resources (Bolaget) utnyttjat sin rätt att återta fullständig kontroll över Copperstone-projektet då styrelsens bedömning är att projektet har en betydligt större potential jämfört med den, till Mandalay Resources, utskiftade Norra Norrlidenförekomsten. Upplösningen är nu genomförd och Bolaget äger 100 % av Norrliden Mining AB som därvid byter namn till Copperstone …

Copperstone Resources AB har övertagit samtliga aktier i Norrliden Mining AB Läs mer »

Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående optionsprogram TO4B

Efter genomförd utdelning av delar av Bolagets innehav i Nordic Iron Ore har Styrelsen för Copperstone Resources AB beslutat att genomföra justering av villkoren för utestående optionsprogram TO4B i enlighet med gällande optionsvillkor. Justeringen innebär att en komma sju (1,7) teckningsoptioner av serie 4B medför rätt att under tiden från och med den 1 maj …

Copperstone Resources AB (publ) räknar om lösenpris på utestående optionsprogram TO4B Läs mer »

Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB

På förekommen anledning sker härmed ett klarläggande. Måndagens meddelande om uppskjutning av avstämningsdatum beror på ett tekniskt missöde hos en underleverantör till Bolaget varvid aktieboken av den 15:e maj inte kunde erhållas. Bolaget måste därför lägga en ny beställning hos Euroclear varvid tidigaste tidpunkt för avstämning blir den 27:e. Bolaget har vidtagit åtgärder för att …

Angående Copperstone Resources förskjutning av avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Copperstone Resources AB skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB

Styrelsen i Copperstone Resources AB har beslutat skjuta på datum för avstämning för utdelning av aktier i Nordic Iron Ore till den 27 maj 2015. Sista dag för handel med aktien som medför rätt till utdelning blir den 25 maj. För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. …

Copperstone Resources AB skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 7:e maj 2015 kl. 16.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, beslöts att: fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 disponera de vinstmedel som står till förfogande om 14 453 812 kr genom att dela ut innehavet i Nordic Iron Ore till ett bokfört …

Årsstämmokommuniké Copperstone Resources AB Läs mer »

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,08 SEK Kassaflödet under perioden var -568 (-2 777) KSEK Vid periodens utgång fanns 1 110 (6534) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 29 940 (33 132) KSEK. Aktiverade …

Delårsrapport 1 januari – 30 mars 2015 Läs mer »

Copperstone Resources AB anpassar organisationen

Mot bakgrund av utfallet av den nyligen avslutade emissionen har styrelsen i Copperstone Resources AB beslutat att anpassa bolagets organisation i syfte att förbättra förutsättningarna för den fortsatta verksamheten. Med undantag av Verkställande Direktören sägs all fast anställd personal upp med omedelbar verkan. Personalen står till Bolagets förfogande under uppsägningstiden. Bolaget kommer att driva verksamheten …

Copperstone Resources AB anpassar organisationen Läs mer »

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. avslutar samarbetet kring Norrliden Mining

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. har beslutat att inleda processen att avsluta samarbetet kring Norrliden Mining AB. Samarbetet avslutas i enlighet med det avtal som parterna ingick vid projektets inledning, vilket innebär att Norra Norrliden-förekomsten återgår i Mandalay Resources ägo. Copperstone Resources kommer på detta sätt att erhålla 100 % ägande i Copperstoneprojektet. …

Copperstone Resources AB och Mandalay Resources Corp. avslutar samarbetet kring Norrliden Mining Läs mer »

Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget

Som en del i den pågående teknisk-ekonomiska genomförbarhetsstudien för återstarten av Blötbergets gruva rapporterar intressebolaget Nordic Iron Ore AB idag en ny uppskattning av mineraltillgångarna. Kända, Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår per 2015-04-13 till 42,5 Mt med 41,9% järn, 5,3 Mt med 38,2% järn, respektive 5,4 Mt med 33,5% järn. Under 2014 har …

Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ores presenterar ny uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget Läs mer »

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.copperstone.se. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.             Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar …

Copperstone Resources AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2014. Läs mer »

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (f.d. Kopparberg Mineral AB (publ)), org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 16.00 på IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 30 …

ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Läs mer »

Nyemission i Copperstone Resources AB (publ) tecknad till ca 75 % motsvarande ca 11 Mkr

Styrelsen i Copperstone Resources AB fattade den 2 februari 2015, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 75 945 034 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 0,18 kr och skulle vid full teckning inbringa ca 13,7 Mkr. Erbjudandet omfattade en teckning av units i Copperstone där varje unit innehåller en …

Nyemission i Copperstone Resources AB (publ) tecknad till ca 75 % motsvarande ca 11 Mkr Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

·         Copperstone Resources AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) presenterade resultatet av avslutade emissioner där NIO tillfördes 58 MSEK. Copperstone Resources AB deltog i emissionen med 1,5 MSEK. ·         Copperstone Resources AB redovisade resultatet av konverteringen av utestående optionsprogram, TO3B. I samband med optionsprogrammets avslutning tillfördes Bolaget cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader. På grund …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014 Läs mer »

COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) (F.D. KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,7 MSEK

Uppsala, 2015-02-03 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Styrelsen för Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 13,7 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 26 januari 2015. Erbjudandet innefattar teckning av units i Copperstone där …

COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) (F.D. KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 13,7 MSEK Läs mer »

Kommuniké efter extra bolagsstämma

   Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 26 januari 2015 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:   Ändring av bolagsordningen: –          att Bolagets firma är Copperstone Resources AB (publ), –          att styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun i Stockholms län, –          att aktiekapitalet ska vara lägst 3 …

Kommuniké efter extra bolagsstämma Läs mer »

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ), org. nr 556704-4168 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 januari 2015 klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.   Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 20 januari …

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERG MINERAL AB (PUBL) Läs mer »

Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten

Bergmästaren har i ett yttrande expedierat den 28 november 2014 ansett att bearbetningskoncession bör beviljas för Eva-förekomsten i Arvidsjaurs kommun. Eftersom Bergsstatens bedömning därmed skiljer sig från Länsstyrelsens i Norrbotten inställning hänskjuts ärendet till Regeringen för avgörande. Eva-förekomsten är ett av de mineralintressen som finns i intressebolaget Norrliden Mining AB, för vilket Kopparberg Mineral AB …

Bergmästaren förordar bearbetningskoncession för Eva-förekomsten Läs mer »

Delårsrapport januari – september 2014

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 418 (534) KSEK, varav senaste kvartalet 272 (160) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -8 654 (-7 408) KSEK, varav för tredje kvartalet -2 738 (-4 404) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var      -0,24 (-0,63) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (-0,37) SEK. ¨         …

Delårsrapport januari – september 2014 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B

Kopparberg Mineral AB:s optionsprogram TO3B avslutades den 17:e oktober 2014. Resultatet innebar att cirka 2 300 000 B-aktier förvärvades av optionsinnehavarna och Bolaget erhöll cirka 1 268 000 kr i likvida medel. Aktier kommer inom de närmaste dagarna att levereras till angivna depåer och VP-konton.    För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral …

Kopparberg Mineral AB redovisar resultatet av inlösen av optionsprogrammet TO3B Läs mer »

Kopparberg Mineral AB avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier till sina aktieägare

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att under hösten föreslå utdelning till nuvarande aktieägare av minst hälften av sitt innehav i Nordic Iron Ore AB (NIO). Det innebär att upp till 1 000 000 aktier motsvarande 1 NIO-aktie per 50 aktier i Kopparberg Mineral AB vid full utspädning.   Beslutet om utdelning, och slutliga villkor …

Kopparberg Mineral AB avser dela ut Nordic Iron Ore AB-aktier till sina aktieägare Läs mer »

Mandalay Resources Corp. ny partner i Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB välkomnar Mandalay Resources Corp. (Mandalay) som ny partner i Norrliden Mining AB. Mandalay är ett gruvbolag noterat på Torontobörsen (TSX: MND) med ett marknadsvärde om cirka 400 MUSD och med verksamheter i Australien, Chile och Sverige. Mandalay förvärvade nyligen Elgin Mining Inc. med bl.a. Björkdalsgruvan och därmed partnerskapet i Norrliden Mining AB. …

Mandalay Resources Corp. ny partner i Norrliden Mining AB Läs mer »

Kopparberg Mineral AB anpassar pris på utestående teckningsoption TO3B

  Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har idag beslutat att anpassa priset på utestående teckningsoption, TO3B, till 0,55 kr per aktie. En (1) option ger vid det nya priset rätt att köpa 1,78 aktier till priset av 0,55 kr per aktie. Teckning sker i poster om 50 stycken TO3B. Löptiden för optionen förlängs i samband …

Kopparberg Mineral AB anpassar pris på utestående teckningsoption TO3B Läs mer »

Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet

Kopparberg Mineral har ansökt om rättsprövning hos Högsta Förvaltningsdomstolen avseende hanteringen av Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda. Bolagets inställning är att Regeringen baserade sitt avslag av Bolagets överklagande av Bergsstatens beslut på material som ej varit föremål för prövning i lägre instans och därigenom bröt mot instansordningsprincipen. Genom Regeringens hantering av Bolagets överklagande berövades …

Kopparberg Mineral söker rättsprövning i Håkansbodaärendet Läs mer »

Kopparberg Mineral AB förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående teckningsoption, TO3B, till och med den 30 september 2014. Lösenpriset är oförändrat 1,00 kr per aktie och teckning sker i poster om 50 stycken TO3B.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se. …

Kopparberg Mineral AB förlänger löptiden på utestående teckningsoption TO3B Läs mer »

Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat: 60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25 % Cueq*

  Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB har under senare tid genomfört förnyade studier av förekomsterna i Copperstoneområdet i norra Skelleftefältet. Utvärderingen visar att området bör betraktas som ett sammanhängande projekt och att det omfattar ett ”exploration target” om 60-100 Mton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25 % kopparekvivalenter*.   ”Detta är bland …

Ny utvärdering i Skelleftefältet visar betydligt större förekomster än väntat: 60 till 100 Mton vid 1,0 – 1,25 % Cueq* Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför nyemissioner till kursen 25 kronor per aktie.

I syfte att säkra finansieringen av den slutliga s.k. ”feasibilitystudien” som krävs inför återstarten av Ludvika Gruvor har Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en nyemission av aktier i bolaget riktat till institutionella investerare upp till 60 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd av Inlandsinnovation AB …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB genomför nyemissioner till kursen 25 kronor per aktie. Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2014

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 146 (374) KSEK, varav senaste kvartalet 113 (259) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5 916 (-3 004) KSEK, varav för andra kvartalet -2 805 (18) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,16 (-0,25) SEK varav för senaste kvartalet -0,08 (0,00) SEK. ¨         …

Delårsrapport januari – juni 2014 Läs mer »

Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB är stolta att kunna meddela att Inlandsinnovation har beslutat att medverka med 20 MSEK i den kommande riktade emissionen som Kopparberg Mineral AB:s intressebolag genomför. Emissionen omfattar minst 40 MSEK och är säkerställd genom Inlandsinnovations och intressebolagets huvudägares, Bengtssons Tidnings AB, garantier.   Nordic Iron Ore AB har även beslutat att …

Inlandsinnovation investerar ytterligare 20 MSEK i intressebolaget Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående teckningsoptioner, TO3B till den 15 september, och samtidigt sänka lösenpriset till 1 kr per aktie. Det negativa beslutet från Regeringen, där bolaget kommer att söka rättsprövning, tillsammans med det rådande marknadsläget för branschen motiverar beslutet.   ”Vi är självklart mycket besvikna över Regeringens …

Kopparberg Mineral förlänger löptid på utestående option och sänker lösenpris Läs mer »

Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Regeringen har den 12 juni 2014 avslagit Kopparberg Minerals överklagande av Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.    Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag …

Regeringen avslår Kopparberg Minerals överklagande avseende bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan Läs mer »

Kopparberg Mineral AB erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält.

Bergsstaten har godkänt Kopparberg Minerals ansökan om undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält i Dalarna. Gruvfältet kommer att utgöra ett komplement till Bolagets förekomster i Bergslagen och kommer att undersökas mer detaljerat under den kommande tiden.   Gruvfältet i Tomtebo är känt sedan 1500-talet och var i drift fram till mitten av 1970-talet, då genom Stora Kopparbergs …

Kopparberg Mineral AB erhåller undersökningstillstånd för Tomtebo gruvfält. Läs mer »

Årsstämmokommuniké

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 15 maj 2014 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:   ¨         Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 fastställdes. ¨         Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 32 068 472 SEK. ¨         Styrelsen …

Årsstämmokommuniké Läs mer »

Kvartalsrapport januari – mars 2014

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 33 (115) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 093 (-3 010) KSEK. Resultat per aktie var -0,08 (-0,26) SEK. Kassaflödet under perioden var -2 777 (-3 550) KSEK. Vid periodens utgång fanns     6 534 (2 624) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens slut var 31 638 …

Kvartalsrapport januari – mars 2014 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.   Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24. per.storm@kopparbergmineral.se           Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att …

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013. Läs mer »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2014 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 9 maj 2014, –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 maj 2014, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2014 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm. Läs mer »

Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika.

Mark och miljödomstolen lämnar i domen den 20 mars 2014 Nordic Iron Ore AB tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor. Domstolen medger även tillstånd för ansökta vattenverksamheter, samt rätt att ta i anspråk ansökta mark- och vattenområden.   Domstolen ger Nordic Iron Ore AB verkställighetsförordnande, …

Mark och miljödomstolen ger Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tillstånd att återstarta gruvorna i Ludvika. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50%

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterade i går om ökade mineraltillgångar i Blötberget. Kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget uppskattas till 11,0 Mt med 35,0% järn respektive 27,4 Mt med 44,5% järn.  I tillägg till dessa finns 21,4 Mt med 33,0% järn i klassen antagna mineraltillgångar.  Detta medför att de sammanlagda …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ores mineraltillgångar i Blötberget ökar med cirka 50% Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 641 (773) KSEK, varav sista kvartalet 107 (79) KSEK.   Periodens resultat efter finansnetto uppgick till -10 613 (-13 887) KSEK, varav sista kvartalet -3 255 (-4 144) KSEK.  Resultat efter skatt per aktie var -0,77 (-1,88) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,16 (-0,41) SEK.   Kassaflödet under året var …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB (publ) förlänger teckningstiden för TO3B

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående optionsprogram i Kopparberg Mineral AB, TO3B. Den nya sista dagen för inlösen blir 30 juni 2014. Det rådande marknadsläget och förväntad utveckling i Kopparberg Mineral AB, samt i intresse- och portföljbolag, motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att för varje (1) innehavd …

Kopparberg Mineral AB (publ) förlänger teckningstiden för TO3B Läs mer »

Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad

Sista dag för handel i BTA var igår den 2 december 2013 och aktierna kommer att levereras till angivna depåer/VP-konton inom de närmaste dagarna.     För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.       Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska …

Kopparberg Mineral AB (publ) Handel i BTA avslutad Läs mer »

Nyemissionen i Kopparberg Mineral är registrerad

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om totalt cirka 14,8 MSEK, inklusive ianspråktagande av övertilldelningsutrymme som förut beslutats av styrelsen, är registrerad.   Aktier kommer inom de närmaste dagarna att levereras till angivna depåer och VP-konton. Handel i BTA på marknadsplatsen kommer inför detta att avslutas. Sista dag för handel i BTA förutses att vara …

Nyemissionen i Kopparberg Mineral är registrerad Läs mer »

Delårsrapport januari – september 2013

¨          Nettoomsättningen för perioden uppgick till 534 (694) KSEK, varav senaste kvartalet 160 (147) KSEK. ¨          Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -7 358 (-9 655) KSEK, varav för tredje kvartalet -4 387 (-3 817) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -0,62 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet -0,37 (-0,59) SEK. ¨          …

Delårsrapport januari – september 2013 Läs mer »

Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag.

Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsättas. Inlandsinnovation och gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet …

Inlandsinnovation satsar på Nordic Iron Ore AB, ett av Kopparberg Mineral AB:s intressebolag. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Certfied Adviser

Kopparberg Mineral AB (publ) har utsett Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Bolagets Certified Adviser. Uppdraget startar den 22 november 2013. Bolagets tidigare Certified Adviser var Erik Penser Bankaktiebolag AB.     För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24 per.storm@kopparbergmineral.se.         Kopparberg Mineral …

Kopparberg Mineral AB utser Günter och Wikberg Kapitalförvaltning AB till Certfied Adviser Läs mer »

Kopparberg Mineral AB (publ) TO3B slutligt omräknade villkor

Den teckningsoption, TO3B, som utgavs i samband med emissionen från september-oktober 2012 och som har teckningstid mellan 1 november 2013 fram till och med 31 januari 2014, har omräknats med hänsyn till utfallet i emissionen och inköpserbjudandet från oktober 2013. Slutligt omräknade villkor har fastställts till 2,53 SEK per aktie samt att varje option ger …

Kopparberg Mineral AB (publ) TO3B slutligt omräknade villkor Läs mer »

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om 11,8 MSEK har övertecknats. Inklusive ianspråktagande av en del av det övertilldelningsutrymme som beskrivits i investeringsmemorandumet och som idag beslutats av styrelsen, uppgår hela emissionen till cirka 14,3 MSEK. Det konsortium som garanterat emissionen upp till cirka 72,4 % behöver därmed inte tas i anspråk.   Styrelsen i …

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas Läs mer »

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013.

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt (enbart svenska) på www.kopparbergmineral.se, www.aktieinvest.se samt www.gwkapital.se.     EMISSIONSVILLKOR Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. …

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 11 oktober – 25 oktober 2013. Läs mer »

KOPPARBERG MINERAL AB (publ) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 11,8 MSEK

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB (”Kopparberg Mineral” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 11,8 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen fick på bolagsstämman den 16 maj 2013.   Erbjudandet innefattar teckning av aktier i Kopparberg Mineral AB samt inköpsrätter avseende delar av …

KOPPARBERG MINERAL AB (publ) GENOMFÖR NYEMISSION OM CIRKA 11,8 MSEK Läs mer »

Kommuniké efter extra bolagsstämma

   Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 13 september 2013 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:   Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning för Bolaget. Det innebär att intervallet för Bolagets aktiekapital ändras från att vara lägst 22,8 MSEK och högst 91,2 MSEK till att vara lägst 4,5 …

Kommuniké efter extra bolagsstämma Läs mer »

Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB har borrat 64 st kaxborrhål för att undersöka området mellan bolagets Tvistboförekomst och Norrgruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen gav intressanta resultat vilket medför vidare planering för kärnborrning.   För att undersöka ett eventuellt samband mellan Tvistboförekomsten och den tidigare brutna Norrgruvan, en sträcka på cirka 1 km, har ett kaxborrningsprogram …

Intressanta resultat från kaxborrning vid Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, Dalarnas län Läs mer »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 september 2013 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 7 september 2013 (avstämningsdagen), –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 september 2013, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 september 2013 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl KB:s kontor på Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2013

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 374 (547) KSEK, varav senaste kvartalet 259 (472) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -2 971 (-5 838) KSEK, varav för andra kvartalet 30 (-1 215) KSEK. Resultat per aktie efter utspädning var -0,25 (-0,91) SEK varav för senaste kvartalet 0,00 (-0,19) SEK. ¨         Kassaflödet för …

Delårsrapport januari – juni 2013 Läs mer »

Inlösen av Kopparberg Mineral AB:s köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) är genomförd.

Lösentiden för inlösen av köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) utställda av Kopparberg Mineral AB är nu genomförd. Sista dag för inlösen var den 31 maj 2013. Totalt har 938 094 köpoptioner utnyttjats för köp av 156 349 aktier vilket motsvarar 3 908 725 kr.   I samband med att styrelsen i Kopparberg Mineral …

Inlösen av Kopparberg Mineral AB:s köpoptioner i Nordic Iron Ore AB (publ.) är genomförd. Läs mer »

Årsstämmokommuniké

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 16 maj 2013 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:   ¨         Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 fastställdes. ¨         Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 18 374 538 SEK. ¨         Styrelsen …

Årsstämmokommuniké Läs mer »

Kvartalsrapport januari – mars 2013

  Kvartalsrapport januari – mars 2013   Nettoomsättningen för perioden uppgick till 115 (75) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3 010 (-4 623) KSEK. Resultat per aktie var -0,26 (-0,72) SEK. Kassaflödet under perioden var -3 550 (-8 077) KSEK. Vid periodens utgång fanns 2 624 (4 226) KSEK i likvida medel. Balansomslutningen vid periodens …

Kvartalsrapport januari – mars 2013 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.   Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24. per.storm@kopparbergmineral.se           Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att …

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncern-redovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012. Läs mer »

Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att förlänga löptiden på utestående köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB med fyra (4) veckor. Den nya sista dagen för inlösen blir 31 maj 2013. Det rådande marknadsläget och de svårigheter flera andra järnmalmsprojekt haft under det senaste året motiverar den förlängda löptiden. Erbjudandet innebär rätten att …

Kopparberg Mineral förlänger löptiden på köpoptioner i intressebolaget Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2013 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 10 maj 2013, –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 10 maj 2013, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller per …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2013 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm. Läs mer »

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterar överklagan om avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten.

Kopparberg Mineral AB:s dotterbolag, Kopparberg Mining Exploration AB, har nu kompletterat sitt tidigare överklagande till Regeringen avseende Bergsstatens avslag på Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten. Bergsstaten motiverade sitt ställningstagande med att det ansökta koncessionsområdet ligger inom den skyddszon som omger Lovisagruvan AB:s bearbetningskoncession.   Bolaget hävdar i kompletteringen till regeringen att den skyddszon som …

Dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration AB kompletterar överklagan om avslag på bearbetningskoncessionsansökan för Håkansbodaförekomsten. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) har tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år.   Den tecknade avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB tecknar sin första avsiktsförklaring för malmleveranser Läs mer »

Kopparberg Mineral AB noterar optionsprogrammet TO3B på First North

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har beslutat att notera Bolagets utestående teckningsoption TO3B på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag kommer att vara onsdag den 27 mars 2013. Optionen nås under namnet (ticker) KMIN TO3B. Inlösenspriset är 4,50 kr per aktie och teckningssedlar finns på Bolagets hemsida www.kopparbergmineral.se. Inlösenperioden är från den 1 november 2013 …

Kopparberg Mineral AB noterar optionsprogrammet TO3B på First North Läs mer »

Kopparberg Mineral AB överklagar avslaget för Håkansboda

Kopparberg Mineral AB har idag överklagat Bergsstatens beslut att avslå Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24, per.storm@kopparbergmineral.se.         Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom …

Kopparberg Mineral AB överklagar avslaget för Håkansboda Läs mer »

Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda

Bergsstaten har avslagit Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan med hänvisning till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en koncession inte bör meddelas om fyndighetens belägenhet och art gör det olämpligt.   Kopparberg Mineral AB kommer att överklaga beslutet.     ”Vi är mycket förvånade över Bergsstatens beslut då vi har haft …

Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 773 (5 708) KSEK, varav sista kvartalet 79 (67) KSEK.   Årets resultat efter finansnetto uppgick till -13 887 (-5 546) KSEK, varav sista kvartalet -4 144 (-3 750) KSEK.  Resultat efter skatt per aktie var -1,88 (-1,22) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,41 (-0,54) SEK.   Kassaflödet under året var -6 129 …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) rapporterar idag om ökade mineraltillgångar i Blötberget samt betydande indikerade och antagna mineraltillgångar i den hittills undersökta delen av Väsmanfältet inklusive Finnäset. Indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget uppgår till 29,8 Mton med 44,5 % järn respektive 10,2 Mton med 42,9 % järn, motsvarande en tonnageökning …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s totala mineraltillgångar mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad volym när Ludvika Gruvor uppnått full produktionstakt mot slutet av 2018. Oxelösunds Hamn har redan idag befintliga anläggningar med tillräcklig kapacitet för att de första åren …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB väljer Oxelösunds Hamn för utskeppning av järnmalm. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan

Kopparberg Mineral AB har den 19 december 2012 ansökt om bearbetningskoncession hos Bergsstaten i Falun för mineraltillgången i Håkansbodagruvan i Lindesbergs kommun.   Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm säger i en kommentar: ”Detta är ett klart värdeskapande steg för Bolaget. Vi säkrar området för en betydande tid framöver och följer den utstakade strategin att …

Kopparberg Mineral AB ansöker om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan Läs mer »

Kopparberg Mineral AB genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet.

Det positiva resultatet från tidigare kärnborrningskampanj gör att Kopparberg Mineral AB nu inleder kompletterande borrningar i Håkansbodafältet i Lindesbergs kommun. Borrprogrammet, som omfattar totalt 7 000 meter, kommer att pågå under vintern och våren 2013.   Programmet avser i första hand att utöka den existerande mineraltillgången samt i andra hand att uppgradera de delar av …

Kopparberg Mineral AB genomför ytterligare kärnborrning i Håkansbodafältet. Läs mer »

Delårsrapport januari – september 2012

¨          Nettoomsättningen för perioden uppgick till 694 (5 641) KSEK, varav senaste kvartalet 147 (4 801) KSEK. ¨          Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -9 655 (-3 662) KSEK, varav för tredje kvartalet -3 817 (418) KSEK. Resultat per aktie före utspädning var -1,50 (-0,65) SEK varav för senaste kvartalet -0,59 (0,06) SEK. ¨          …

Delårsrapport januari – september 2012 Läs mer »

Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan

Under sommaren 2012 genomfördes en kaxprovtagningkampanj inom gruvområdet vid Håkansbodagruvan. Borrningarna indikerar att det mineraliserade området i Håkansboda är större än det redan kända. Ett kärnborrningsprogram kommer att genomföras under resterande del av 2012 för att undersöka mineraliseringarna i de områden som indikerats med kaxborrningen.   Under sommaren 2012 borrades 99 kaxborrhål inom gruvområdet vid …

Positiva resultat från kaxborrningen vid Håkansbodagruvan Läs mer »

Sista dag för handel i Kopparberg Mineral AB:s BTU är den 9 november 2012

  Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om ca 13,5 MSEK, plus övertilldelning om 5,2 MSEK, totalt 18,725 MSEK, är nu registrerad. Aktier, köpoptioner och teckningsoptioner fördelas i dagarna ut på respektive depåer/VP-konton för de som tecknade utan företräde i övertilldelningsemissionen.   För de som tecknade med företräde kommer sista handelsdag i BTU att vara …

Sista dag för handel i Kopparberg Mineral AB:s BTU är den 9 november 2012 Läs mer »

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) om 13,5 MSEK har övertecknats. Inklusive ianspråktagande av övertilldelningsutrymmet som beskrivits i investeringsmemorandumet och som idag beslutats av styrelsen, uppgår hela emissionen till ca 18,7 MSEK. Det konsortium som garanterat emissionen upp till 80 procent behöver därmed inte tas i anspråk.   Styrelsen i Kopparberg Mineral AB fattade den …

Nyemissionen i Kopparberg Mineral AB (publ) övertecknad – övertilldelningsoption utnyttjas Läs mer »

Gemensam inlaga av Norrliden Mining AB och samebyn i Mausjaur öppnar upp för snar bearbetningskoncession i EVA-fyndigheten.

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB och Mausjaurs sameby har gemensamt kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för EVA-fyndigheten i Skelleftefältet avseende en samexistens vid framtida prospektering och mineralutvinning.   “Vi har haft en bra dialog med den berörda samebyn och genom denna gemensamma inlaga hoppas vi på ett beslut om bearbetningskoncession för EVA-förekomsten inom kort”, …

Gemensam inlaga av Norrliden Mining AB och samebyn i Mausjaur öppnar upp för snar bearbetningskoncession i EVA-fyndigheten. Läs mer »

Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB (publ)

Handlade Betalda och Tecknade Units (“BTU”) i Kopparberg Mineral AB (“Kopparberg”) innehåller en (1) blivande aktie och en (1) teckningsoption TO3B per varje BTU. Köpoptionen KO1, med rätt att förvärva befintliga aktier i Nordic Iron Ore AB (“NIO”) från Kopparberg, är avskild och ingår därmed inte i handlade BTU. BTU kommer att delas upp i …

Gällande handel i BTU, Kopparberg Mineral AB (publ) Läs mer »

Positiva resultat från kaxborrningen vid Eriksgruvan, söder om Håkansbodagruvan.

Kopparberg Mineral AB har borrat 36 kaxborrhål för att undersöka orsaken till en geofysisk anomali vid Eriksgruvan, ca två km söder om Håkansbodagruvan. Den hittills gjorda kaxborrningen indikerar en intressant kopparkismineraliserad zon som kommer att undersökas vidare med kärnborrning.   Under fältsäsongen 2011 genomförde Kopparberg Mineral omfattande geofysiska mätningar i området runt Håkansbodagruvan, Lindesbergs kommun. …

Positiva resultat från kaxborrningen vid Eriksgruvan, söder om Håkansbodagruvan. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012

Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt (enbart svenska) på www.kopparbergmineral.se samt www.gwkapital.se.     EMISSIONSVILLKOR Styrelsen för Kopparberg Mineral AB har beslutat att, genom bemyndigandet från bolagsstämman den 17 augusti 2012, genomföra ett erbjudande av units …

Kopparberg Mineral AB (publ) offentliggör investerarmemorandum avseende nyemission, teckningstid 21 september – 10 oktober 2012 Läs mer »

Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB, som är operatör för verksamheten i det hälftenägda intressebolaget Norrliden Mining AB, har under 2012 låtit genomföra en uppdatering av mineraltillgångarna i Norra Norrlidenförekomsten. De erhållna resultaten indikerar att mineraltillgångarna*, baserade på hittills genomförda undersökningar, är betydligt större än som tidigare var känt medan halterna är något lägre (se tabell nedan). I …

Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar provborrningar i Väsmanfältet

Intressebolaget Nordic Iron Ore AB tar nästa steg i utvecklingen av Ludvika gruvor och påbörjar idag en kärnborrningskampanj som ska ligga till grund för den kommande ansökan om bearbetningskoncession för Väsmanfältet. Programmet omfattar inledningsvis cirka 10 000 meter kärnborrning och genomförs från flytpråmar på sjön Väsman. Syftet är att undersöka och definiera mineraltillgångar enligt den …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB påbörjar provborrningar i Väsmanfältet Läs mer »

Kommuniké efter extra bolagsstämma

Vid Kopparberg Mineral AB:s extra bolagsstämma den 17 augusti 2012 kl. 16.00 i advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts följande:   ¨         Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev om högst 12 500 000 B-aktier innebärande en ökning av …

Kommuniké efter extra bolagsstämma Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2012

¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -5 838 (-4 080) KSEK, varav för andra kvartalet -1 215 (-2 546) KSEK. Resultat per aktie var -0,91 (-0,78) SEK varav för senaste kvartalet -0,19 (-0,40) SEK. ¨         Kassaflödet för första …

Delårsrapport januari – juni 2012 Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma 17 augusti 2012 kl. 16.00

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ),org. nr 556704-4168, kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2012 klockan 16.00 på advokatfirman Lindahls kontor, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.   Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 augusti 2012, – dels anmäla …

Kallelse till extra bolagsstämma 17 augusti 2012 kl. 16.00 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor

Nordic Iron Ore AB lämnade den 6 juli 2012 in miljöansökan till Mark- och Miljödomstolen i Nacka kommun för återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg avseende en produktion om ca 2,5 miljoner ton slig per år.   – Det är en viktig milstolpe som vi nu har passerat mot återstarten av Ludvika Gruvor. När …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB (NIO) lämnar in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för återstarten av Ludvika Gruvor Läs mer »

Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansiering

  Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har som tidigare meddelats genomfört en finansiering om 60 MSEK genom upptagande av ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Kopparberg Mineral AB deltar i finansieringen med 4 MSEK för att på så sätt delvis försvara …

Kopparberg Mineral AB (publ) deltar i finansieringen av intressebolaget Nordic Iron Ore AB som säkrar 60 MSEK i finansiering Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB säkrar 60 MSEK i finansiering

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har genomfört en finansiering om 60 miljoner kronor genom upptagande av ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Kopparberg Mineral AB deltar i finansieringen för att på så sätt delvis försvara sin ägarandel.   Nordic Iron Ore …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB säkrar 60 MSEK i finansiering Läs mer »

Årsstämmokommuniké

Vid Kopparberg Mineral AB:s årsstämma den 10 maj 2011 kl. 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm, beslöts följande:   ¨         Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 fastställdes. ¨         Beslöts att disponera koncernens vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning 19 416 510 SEK. ¨         Styrelsen …

Årsstämmokommuniké Läs mer »

Kvartalsrapport januari – mars 2012

    Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK. Resultat per aktie var -0,72 (-0,37) SEK före utspädning. Kassaflödet under perioden var -8 077 (-2 977) KSEK, varav 4 000 (-) KSEK lånats ut till intressebolaget Nordic Iron Ore AB i kortfristigt …

Kvartalsrapport januari – mars 2012 Läs mer »

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011

Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida: www.kopparbergmineral.se.   Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begär det.   För ytterligare information kontakta: Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24. per.storm@kopparbergmineral.se       Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande …

Kopparberg Mineral AB publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 Läs mer »

Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för Tvistbogruvan.

Kopparberg Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession avseende zink-bly förekomsten i Tvistbogruvan, Smedjebackens kommun, har beviljats den 17 april 2012 av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Kopparberg Minerals utveckling mot att bli en betydande aktör i Bergslagen med betydande mineralreserver som med god lönsamhet bryts i egna gruvor och förädlas i egna verk.   …

Bergsstaten beviljar Kopparberg Mineral AB bearbetningskoncession för Tvistbogruvan. Läs mer »

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm.

  Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: –          dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 4 maj 2012, –          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 4 maj 2012, klockan 12.00 under adress: Kopparberg Mineral AB (publ) Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala, tel: +46 (0)580-888 90 eller …

Aktieägarna i Kopparberg Mineral AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2012 klockan 16.00 i Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, 111 47 Stockholm. Läs mer »

Kopparberg Mineral rapporterar framgångar i kopparprojektet i Håkansboda, Lindesbergs kommun.

Förutsättningarna för att uppta driften i Håkansbodagruvan har ökat då Kopparberg Mineral rapporterar en betydande ökning av mineraltillgångarna i Håkansboda. Uppskattningen av mineraltillgångarna i kopparförekomsten efter fjolårets borrningskampanj uppgår till 629 Kton med 1,4 % koppar och 0,4 g/t guld i klassen indikerad, därutöver finns 1 485 Kton med 1,5 % koppar och 0,3 g/t …

Kopparberg Mineral rapporterar framgångar i kopparprojektet i Håkansboda, Lindesbergs kommun. Läs mer »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011

  Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5 708 (7 032*) KSEK, varav sista kvartalet 67 (523) KSEK.   Årets resultat efter finansnetto uppgick till -5 546 (-3 937*) KSEK, varav sista kvartalet -3 750 (-2 290) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -1,22 (-2,18*) SEK före utspädning, varav sista kvartalet -0,54 (-0,57) SEK.   Kassaflödet under året var 8 886 …

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2011 Läs mer »

NORDIC IRON ORE AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDANT LAND. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Styrelsen för Nordic Iron …

NORDIC IRON ORE AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN Läs mer »

Interessebolaget Nordic Iron Ore till börsen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDANT LAND. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Styrelsen för Nordic Iron …

Interessebolaget Nordic Iron Ore till börsen Läs mer »

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Håksbergsfältet

Uppsala, 2011-12-16 15:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett viktigt led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg och prospektering av det mellanliggande Väsmanfältet. Bergsstaten beviljade den 15 december 2011 …

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Håksbergsfältet Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg.

Nordic Iron Ore AB tillkännager positiva resultat av en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) för sitt projekt som avser återupptagandet av driften i gruvorna Blötberget och Håksberg (“Projektet”) nära Ludvika i Dalarna.   “PEA-studien visar att Projektet bör vara ekonomiskt lönsamt, med god rörelsemarginal och attraktiv avkastning, även utan det i framtiden möjligt tillkommande tonnaget från …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, presenterar positiva PEA-resultat avseende järnmalmsfyndigheterna i Blötberget och Håksberg. Läs mer »

Delårsrapport januari – september 2011

    ¨         Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 641 (6 509) KSEK, varav senaste kvartalet 4 801 (1 078) KSEK. ¨         Periodens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgick till -3 662 (-3 403) KSEK, varav för tredje kvartalet 418 (-218) KSEK. Resultat per aktie var -0,65 (-1,50) SEK varav för senaste kvartalet …

Delårsrapport januari – september 2011 Läs mer »

Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB.

Huvudägarna Kopparberg Mineral AB och Bengtssons Tidnings AB har gemensamt och med samma andel tecknat avtal med Nordic Iron Ore AB beträffande kortfristigt lån på totalt 8 miljoner kronor. Avsikten är att kortsiktigt säkerställa finansieringen av Nordic Iron Ore AB fram till den planerade ägarspridning och marknadsnotering av bolagets aktie som förskjuts till nästa år …

Lån till intressebolaget Nordic Iron Ore AB. Läs mer »

Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda.

Under sommaren har Kopparberg Mineral AB genomfört ett kärnborrningsprogram om 2 100 m i anslutning till Håkansbodagruvan, belägen inom Håkansbodafältet. Under hösten har borrningarna utvärderats och de erhållna resultaten indikerar ytterligare mineraliseringar närmare dagen än förväntat, belägna mellan de äldre brytningsrummen. Bästa sektionen påträffades i hål 11D0006 på 8,3 m med 3,9 % koppar och …

Goda resultat från sommarens borrprogram i Håkansboda. Läs mer »

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, rapporterar preliminär utvärdering av magnetiska mätningar över Väsmanfältet

– kan vara en av de större järnförekomsterna i Sverige.   Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore AB, som förbereder järnmalmsproduktion i Ludvika gruvor (Blötberget och Håksberg), avser att genomföra ett omfattande kärnborrningsprogram för att undersöka och utvärdera järnmineraliseringarna i Väsmanfältet – en direkt sydlig fortsättning av Håksbergsfältet. Preliminärt uppskattas de magnetitförande mineraliseringarna ha ett tonnage på …

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag, Nordic Iron Ore AB, rapporterar preliminär utvärdering av magnetiska mätningar över Väsmanfältet Läs mer »

Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB

Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB höll den 21 september 2011 extra bolagsstämma för att fatta beslut om styrelsens sammansättning. Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sju personer utan suppleanter. Genom nyval utsågs Ulf Adelsohn till ordinarie ledamot och tillika styrelseordförande samt Kopparberg Mineral AB:s tillträdande VD Per Storm till …

Kommuniké från extra bolagsstämma i intressebolaget Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd bildar ett nytt företag i Sverige med fokus på basmetaller

Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd (Gold Ore) kan härmed meddela att bolagen har tecknat ett avtal om att slå ihop respektive bolags tillgångar på basmetallområdet i Skelleftefältet. Det nya 50/50 joint-venture-företaget, Norrliden Mining AB, kommer att äga Norra Norrliden- och Evafyndigheterna, flera undersökningstillstånd och en stor unik databas med bl a data …

Kopparberg Mineral AB och Gold Ore Resources Ltd bildar ett nytt företag i Sverige med fokus på basmetaller Läs mer »

CORRECTION: Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalms-förekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalms-produktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg.   Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i Blötbergsfältet i …

CORRECTION: Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan. Läs mer »

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan.

Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalms-förekomsterna i Blötbergsfältet, Ludvika, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet är ett led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalms-produktion i Ludvika Gruvor – Blötberget och Håksberg.   Bergsstaten beviljade den 30 augusti 2011 Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen avseende järnmalmsförekomsterna i Blötbergsfältet i …

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, beviljas bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan. Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2011

Publicerad 2011-08-25       Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 080 (-1 429) KSEK, varav för andra kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Resultat per aktie var -0,78        (-0,76) SEK varav för senaste kvartalet -0,40 (-1,49) …

Delårsrapport januari – juni 2011 Läs mer »

Delårsrapport januari – juni 2011

Publicerad 2011-08-25     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 840 (7 325) KSEK, varav senaste kvartalet 252 (-) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -4 080 (-1 429) KSEK, varav för andra kvartalet -2 546 (-5 286) KSEK. Resultat per aktie var -0,78        (-0,76) SEK varav för senaste kvartalet -0,40 (-1,49) SEK. Kassaflödet …

Delårsrapport januari – juni 2011 Läs mer »

Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör

Styrelsen i Kopparberg Mineral AB har vid sammanträde den 8 augusti utsett Per Storm till ny verkställande direktör för Bolaget. Per Storm kommer närmast från positionen som verkställande direktör för Raw Material Group AB, ett internationellt välrenommerat svenskt konsultbolag som riktar sig till svenska och internationella gruv- och prospekteringsbolag. Per Storm som är Bergsingenjör och …

Kopparberg Mineral utser Per Storm till Verkställande Direktör Läs mer »

Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB

Ulf Adelsohn har accepterat att från och med juli ingå i Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Nordic Iron Ore AB:s rådgivande grupp och att vid den planerade extra stämman i september i år tillträda som dess styrelseordförande. Ulf Adelsohn har, som bekant är, mycket lång och gedigen erfarenhet från svensk riks- och regionalpolitik samt från ledande …

Ulf Adelsohn ny styrelseordförande i Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet.

Kopparberg Mineral har inlett ett större prospekteringsprogram inom Håkansbodafältet i Lindesbergs kommun omfattande i första hand åtta kärnborrhål om totalt 3 000 meter. Programmet avser att komplettera den redan befintliga och omfattande prospekteringsdatabasen som finns från tidigare kärnborrningsprogram inom fältet och om möjligt utöka det mineraliserade tonnaget samt ge underlag för att sammanställa en mineraltillgångsberäkning …

Kopparberg Mineral inleder ett större kärnborrningsprogram i Håkansbodafältet. Läs mer »

Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB

Bengtssons Tidnings AB har utnyttjat sin option att förvärva 3 100 aktier i Nordic Iron Ore AB från Kopparberg Mineral AB. Efter förvärvet uppgår Kopparberg Minerals andel i NIO till 23,6 %.   För ytterligare information kontakta: Harald Meinhardt, tf VD Tfn: 070-299 69 68 E-post: harald.meinhardt@kopparbergmineral.se   Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets …

Försäljning av aktier i Nordic Iron Ore AB Läs mer »

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell rådgivare inför notering i höst.

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, har engagerat den nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier (ABGSC) inför nästa emission och den planerade noteringen av bolagets aktier under hösten 2011. Syftet med emissionen är att stärka kapitalbasen och bredda ägandet för att möjliggöra en marknadsnotering av bolagets aktie. De tillförda medlen skall främst finansiera arbetet med slutlig …

Kopparberg Minerals intressebolag, Nordic Iron Ore AB, utser finansiell rådgivare inför notering i höst. Läs mer »

Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun, Dalarna.

Kopparberg, Sverige, 2011-05-25 15:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —   Kopparberg Mineral har den 24 maj lämnat in en ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan till Bergsstaten i Falun. Området är främst intressant för sina förekomster av komplexa sulfidmalmer med zink, bly och koppar samt ädelmetallerna silver och guld. Mineraltillgången har beräknats1 till 575 kton med halterna …

Ansökan om bearbetningskoncession för Tvistbogruvan i Smedjebackens kommun, Dalarna. Läs mer »

Bolagsstämmokommuniké

 Publicerad 2011-05-13    Årsstämmokommuniké   Vid Kopparberg Minerals årsstämma den 12 maj 2011 kl. 18.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm, beslöts följande:   Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 september 2009 – 31 december 2010 fastställdes.   Beslöts att disponera koncernens förlust enligt den fastställda balansräkningen och föra över i ny räkning …

Bolagsstämmokommuniké Läs mer »

Kvartalsrapport januari – mars 2011

 Publicerad 2011-05-12   Nettoomsättningen för perioden uppgick till 588 (7 245) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -1 534 (5 429) KSEK. Resultat per aktie var -0,37 (0,02) SEK före utspädning. Kassaflödet under perioden var -2 977 (11 895) KSEK och balansomslutningen vid periodens slut var 40 903 (29 690) KSEK. …

Kvartalsrapport januari – mars 2011 Läs mer »

sv_SESwedish