Copperstone på den svenska marknaden

Ökande kopparbehov sätter Viscaria på världskartan.

Sverige producerar 0,1 miljoner ton koppar per år. Det motsvarar 0,52 procent av världens hela kopparproduktion. Aitik är största kopparproducerande gruva med 90 000 ton koppar per år.

Med sin förväntade årliga produktion på 30 000 ton blir Viscaria Sveriges näst största kopparproducent och får en betydande roll på den europeiska marknaden.

Framöver väntas fler efterfråga lokalt och ansvarsfullt producerad koppar i takt med att nya sektorer i samhället elektrifieras. Företag inom industrin satsar just nu stort inom batteriproduktion och fossilfritt producerade metaller. Det ökar behovet av koppar och kommer att gynna Viscarias roll på marknaden.