Copperstone och marknaden

Ökande kopparbehov sätter Viscaria på världskartan.

Med sin förväntade årliga produktion på 30 000 ton blir Viscaria Sveriges näst största kopparproducent och får en betydande roll på den europeiska marknaden. Idag importerar Europa mer än hälften av sin koppar.

Sverige producerar 0,1 miljoner ton koppar per år. Det motsvarar 0,52 procent av världens hela kopparproduktion. Aitik är största kopparproducerande gruva med 90 000 ton koppar per år. Vid full drift kommer Viscariagruvan att vara Sveriges näst största kopparproducerande gruva och kunna tillgodose fyra procent av Europas kopparbehov. Försörjningen till den europeiska marknaden bidrar samtidigt till att kapa långväga koppartransporter.

I ett globalt perspektiv väntas efterfrågan på koppar öka med 45 – 55 procent till 2032. Samtidigt väntas fler efterfråga lokalt och ansvarsfullt producerad koppar i takt med att nya sektorer i samhället elektrifieras. Företag inom industrin satsar just nu stort inom batteriproduktion och fossilfritt producerade metaller. Det ökar behovet av koppar och kommer att gynna Viscarias roll på marknaden.