Våra projekt

Copperstone har verksamhet och prospektering i Viscaria, Arvidsjaur och Tvistbo.

Viscaria (Cu-Fe)

Utanför Kiruna, i ett gruvdistrikt som räknas bland världens främsta, ligger Viscariagruvan. I närheten löper Europaväg 10, Malmbanan och det etablerade vattenkraftnätet. Placeringen ger Viscaria ett strategiskt läge för logistik och energiförsörjning.

Arvidsjaur (Zn-Cu-Au-Ag)

Sedan 2010 äger Copperstone Arvidsjaurprojektet vid mineraldistriktet Skelleftefältet. Området har en lång prospekteringshistoria.

Tvistbo (Zn)

I Tvistbo har människor brutit malm från och till sedan 1700-talet. Sedan Copperstone beviljades undersökningstillstånd har området undersökts via 38 kärnborrhål.