Intressentdialog och omvärldsanalys

Intressentdialog

Copperstones hållbarhetsarbete ska präglas av trovärdighet, legitimitet och relevans, därför är dialogen med våra intressenter viktig. Vi för en aktiv dialog med både interna och externa intressenter om viktiga hållbarhetsfrågor. Dialog med de olika intressentgrupperna förs genom den dagliga verksamheten, styrelsemöten och investerardagar, deltar i mässor, via samråd samt genom de olika lokala samhällsengagemangen. Intressentdialogen och omvärldsanalysen är en viktig del i utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete och visar på hur vi – genom våra fokusområden – möter de förväntningar som finns på ett relevant och effektivt sätt.

Copperstone har en bra grund och goda utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest
koldioxideffektiva.