Intressentdialog och omvärldsanalys

Intressentdialog

Copperstone för en aktiv dialog om hållbarhetsarbetet med externa och interna intressenter. Genom dialogen kan Copperstone skapa en tydligare bild av vilka hållbarhetsområden intressenterna uppfattar som väsentliga för Copperstone att arbeta med. Dialogen blir dessutom till hjälp i Copperstones fortsatta strategiarbete och målformuleringar.

OMVÄRLDSANALYS
Under 2021 gjorde vi en extern analys. Målet var att öka förståelsen för det globala och lokala sammanhang som Copperstone befinner sig i. Här ingick goda exempel från branschen och hur de väljer att arbeta med hållbarhet. Genom analysen har vi skapat en bild av marknadens förväntningar, regelverk och framtida lagkrav. Genom våra sju utvalda fokusområden kan vi arbeta för att möta förväntningarna på ett smart och effektivt sätt.

Copperstone har en bra grund och goda utsikter att kunna ingå i de fem procent av världens gruvor som är mest koldioxideffektiva.