Notering Nasdaq 2023

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har, med förbehåll för sedvanliga villkor, godkänt Copperstones ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Första dag för handel beräknas bli fredagen den 8 december 2023.

Noteringen på Nasdaq Stockholm blir en viktig milstolpe för oss. De högre krav på bolagsstyrning, informationsgivning och öppenhet som följer av att vara noterad på huvudlistan innebär en kvalitetsstämpel”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.


Coppertones aktie kommer att handlas i Mid Cap-segmentet under tickerkoden COPP. Det har inte skett något erbjudande av eller emission av nya aktier i Copperstone i samband med listbytet från Nasdaq Stockholm First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Notering möjliggör breddad ägarbas

Copperstone har varit listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market sedan 2014, och handlades dessförinnan på Spotlight Market (tidigare Aktietorget) sedan 2009.  Styrelsen för Copperstone bedömer att noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer att förbättra försättningarna för att bredda ägarbasen och ge bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, och därmed främja bolagets fortsatta utveckling.

Ny ISIN-kod

I november 2023 erhöll Copperstone tickerkoden COPP för att tydliggöra att bolaget endast har ett aktieslag. I samband med byte av tickerkod fick aktierna ny ISIN-kod (SE0020999639). Copperstones styrelse har därefter kallat till en extra bolagsstämma för att besluta om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, där 20 befintliga aktier läggs samman till 1 ny aktie. Den omvända spliten förväntas verkställas i mitten av december, efter att aktierna börjat handlas på Nasdaq Stockholm Main Market. I samband med det erhåller aktierna ny ISIN-kod.

Pressmeddelanden

15 november 2023

>> Copperstone har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm