Copperstone har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har, med förbehåll för sedvanliga villkor, godkänt Copperstones ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm Main Market är planerad till den 8 december 2023 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 7 december 2023.

Noteringen på Nasdaq Stockholm Main Market blir en viktig milstolpe för oss. De högre krav på bolagsstyrning, informationsgivning och öppenhet som följer av att vara noterad på huvudlistan innebär en kvalitetsstämpel”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.

Det sker inget erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband noteringen och aktieägare i Copperstone behöver inte vidta några åtgärder. Bolagets aktier kommer att handlas med oförändrat kortnamn (COPP) och ISIN-kod (SE0020999639). Vänligen notera dock att Bolagets ISIN-kod planeras att ändras per dagen för den sammanläggning (omvänd split) av aktier som är föreslagen till den extra bolagsstämman den 30 november 2023. Ytterligare information om sammanläggningen av aktier kommer att offentliggöras efter ett eventuellt beslut av bolagsstämman.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm Main Market hänvisas till det prospekt som förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras (endast på svenska) på Copperstones hemsida omkring den 6 december 2023.

Rådgivare
Hannes Snellman Advokatbyrå AB är bolagets legala rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm Main Market.

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 15.30 CET den 15 november 2023.