Det är enkelt att
investera i Copperstone

Copperstone Resources aktie är registrerade på Nasdaq First North Growth Market.

Kopparförande berg i Viscaria

93 MTN

Kopparutvinning per år

30 000 TN

Kopparkoncentration

0,95 %

Copperstones årsredovisning 2022
Här finns vår årsredovisning för nedladdning i pdf-format.

Läs senaste rapporten

Bokslutskommuniké för januari-december 2022.

Presentation av delårsrapport för fjärde kvartalet 2022

Play icon

Finansiell kalender

30 aug

2023-08-30

Kvartalsrapport Q2 2023

17 nov

2023-11-17

Kvartalsrapport Q3 2023

01 mar

2024-03-01

Bokslutskommuniké 2023

IR-ansvarig

Henrik Ager

CEO/VD

Henrik Ager är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik var tidigare partner på konsultbolaget McKinsey där han arbetade i 16 år och fokuserade på gruvbranschen med strategiskt och operativt arbete för både globala och svenska gruvföretag. Under sina åtta år på Sandvik har Henrik varit strategichef för affärsområdet Mining, divisionschef för Sandvik Rock Tools samt chef för Sandviks största affärsområde, Sandvik Mining and Rock Solutions, med cirka 17 000 anställda.