Det är enkelt att
investera i Copperstone

Copperstone Resources aktie är registrerade på Nasdaq First North Growth Market.

Kopparförande berg i Viscaria

93 MTN

Kopparutvinning per år

30000 TN

Kopparkoncentration

0,88 %

Copperstones årsredovisning 2021
Här finns vår årsredovisning för nedladdning i pdf-format.

Läs senaste rapporten

Bokslutskommuniké för januari-december 2022.

Presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Play icon

Tekniska rapporter

Finansiell kalender

12 Apr

2023-04-12

Årsredovisning 2022

11 May

2023-05-11

Årsstämma 2023

11 May

2023-05-11

Kvartalsrapport Q1 2023

17 Aug

2023-08-17

Kvartalsrapport Q2 2023

17 Nov

2023-11-17

Kvartalsrapport Q3 2023

01 Mar

2024-03-01

Bokslutskommuniké 2023

IR-ansvarig

Henrik Ager

CEO/VD