Aktien

Sammanläggning av aktier

Copperstone avser genomföra en så kallad omvänd split i mitten av december där 20 befintliga aktier läggas samma till 1 ny aktie. Första dag för handel efter omvänd split kommer att fastställas efter att formellt beslut fattats av en extra bolagsstämma den 30 november 2023.

Copperstones styrelse har kallat till en extra bolagsstämma för att besluta om sammanläggning av bolagets aktier, en så kallad omvänd split, där 20 befintliga aktier läggs samman till 1 ny aktie. Den omvända spliten förväntas verkställas i mitten av december, efter att aktierna börjat handlas på Nasdaq Stockholm Main Market. I samband med det kommer aktierna att erhålla ny ISIN-kod.

Efter sammanläggning av aktierna kommer antalet aktier i Copperstone att uppgå till 90 080 342 stycken, envar med ett kvotvärde om 2,00 kronor per aktie. Bolagets totala aktiekapital är oförändrat 180 160 682 kronor efter sammanläggningen av aktier.

>>Styrelsens fullständiga förslag finns i kallelsen.