Vår vision och mission

Vision

Vår vision är en ansvarsfull gruvdrift för en hållbar framtid.

Mission

Vår mission är att identifiera och utveckla mineralresurser i Norden och på ett långsiktigt och hållbart sätt producera högkvalitativa bas- och ädelmetaller i samråd med lokalsamhället.