Miljötillstånds­ansökan

I miljötillståndsportalen delar vi materialet i vår ansökan om miljötillstånd för Viscaria koppargruva i Kiruna.

Läs ansökan

30 januari inleds huvudförhandling i
Copperstones miljötillståndsansökan

Huvudförhandlingen gäller Copperstones ansökan enligt miljöbalken om tillstånd för gruvverksamhet vid Viscaria.

Det är möjligt att följa huvudförhandlingen på plats.

Lokal; Scandic hotel Kiruna, Stadshustorget 11, 981 30 Kiruna.
Förhandlingen planeras sedan att fortsätta

31 januari-2 februari 2024, kl. 8. 30
6-9 februari 2024, kl. 8.30
13-16 februari 2024, kl. 8.30
20-21 februari 2024, kl. 8.30

Copperstones bemötande av inkomna yttranden inför huvudförhandling

Den 10 november 2023 lämnade Copperstone sitt slutliga bemötande av de yttranden som kommit från myndigheter och sakägare, till Mark- och miljödomstolen. Fram till 8 januari kunde sakägare och myndigheter yttra sig en sista gång innan huvudförhandlingen i Copperstones miljötillståndsansökan, som hålls i Kiruna i februari 2024.

360-plattform

360-plattformen visar området vid Viscaria som det ser ut idag, samt hur närmiljön kommer att påverkas av den framtida gruvverksamheten.

Till plattformen

Senaste videos

Copperstone firar inträdet på Nasdaq Stockholms huvudlista

2023-12-11

3D scan Viscariagruvans nordvästra del

2023-09-12

Copperstone på Avanzas börsdag 22 november 2023

2023-11-22

Peter Wihlborg

Miljö- och Hållbarhetschef

Peter Wihlborg har över 25 års erfarenhet som miljöforskare, miljösamordnare och projektledare vid Vattenmyndigheten i Bottenviken, samt som miljökonsult specialiserad på tillståndsfrågor. Peter har även en bakgrund som miljöforskare med magisterexamen i geovetenskap från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet.