Vattenrening Viscaria koppargruva

Vattenrening är en av de viktigaste miljöfrågorna vid gruvdrift. Copperstone har tillsammans med vattenreningsföretaget Teollisuuden Vesi skapat en pilotanläggning för vattenrening, som testar vilken reningsgrad Copperstone kan uppnå i Viscarias gruvverksamhet. De initiala testerna har visat banbrytande goda resultat.

Vattenreningstesterna drivs i en så kallad pilotanläggning, som har anslutits till den befintliga Viscariagruvan. Idag är gruvans gångar och schakt fyllda med vatten från den tidigare driften på 1980- och 90-talen, och via pilotanläggningen renas upp till 100 m3 per timme av det vatten som strömmar ut från gruvan. De första testerna visar att 95-99 procent av föroreningarna från metallerna zink, koppar och uran fångas upp av reningsanläggningen. Det är ett banbrytande gott resultat både i ett svenskt och globalt perspektiv.

Copperstone pilottestar ny teknik för vattenrening

Play icon

I filmen beskriver Copperstones Hållbarhetschef Anders Lundkvist pilotanläggningen genom vattenreningens olika steg.