Geomorfisk efterbehandling

För landskapets återhämtning efter avslutad gruvdrift.

Geomorfisk återställning är en teknik för att återskapa former och funktionalitet hos naturliga landskap. Den används för att minska visuell påverkan och utsläpp till ytvatten och grundvatten, men också för att kontrollera vinderosion och ljudutsläpp. Vid gruvdrift kan geomorfisk återställning användas för att omforma deponeringsområdenas sluttningar, så att de efterliknar naturliga berg och fjäll. Tekniken bidrar till att optimera återställningsarbetet och naturens återhämtning efter avslutad gruvverksamhet.  

Copperstone kommer att utforma sin deponering av gråberg och följande ekologisk efterbehandling med hjälp av geomorfologisk design. Målet är att naturmiljöer återhämtar sig snabbt när gruvdriften i Viscaria har avslutats.