Mineraltillgångar

I tabellen nedan presenteras Copperstone Groups mineraltillgångar, per november 2022.

Eftersom de historiska mineralresurserna inte uppfyller dagens krav på redovisning, betraktar Copperstone dem inte som aktuella. Vi uppmanar därför till försiktighet eftersom:

  • En kvalificerad person har ännu inte utfört tillräckligt med arbete för att kunna verifiera och klassificera de historiska uppskattningarna som mineralresurser i enlighet med dagens regelverk för redovisning;
  • Bolaget behandlar inte någon av de historiska uppskattningarna av mineralresurser som mineralresurser eller tillgångar enligt nu gällande regelverk; och
  • De historiska uppskattningarna av mineralresurser är inte tillförlitliga som grund för investeringsbeslut.

Mineraltillgångstabell nov 2022

Mineraltillgångstabell nov 2022

Copperstone byter rapporteringsstandard från Fennoscandian Review Board (FRB) till Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC) ”PERC Reporting Standard 2017”. PERC Reporting Standard är en internationell rapporteringsstandard som har antagits av branschföreningarna i Sverige (SveMin), Finland (FinnMin) och Norge (Norsk Bergindustri) för att användas av prospekterings- och gruvföretag inom de nordiska länderna. PERC-standarden har tydligare definierade krav på rapportering och på kvalificerade personer. Övergången till PERC-standard är en process som kommer att kräva en övergångsperiod. Den nuvarande rapporten har gjorts så långt det är möjligt i enlighet med PERC-standarden, men påstår sig inte vara fullständigt i linje med den. PERC 2017 är den aktuella versionen av redovisningsstandarderna från Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee, rekommenderad för användning av Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals. JORC 2012 är den aktuella versionen av redovisningsstandarden från Joint Ore Reserves Committee, obligatorisk för alla företag listade på Australian Stock Exchange, ASX.

Kvalificerade person – Den tekniska informationen på sidan har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person Thomas Lindholm M. Sc., GeoVista AB, Luleå.

Koncessioner och tillstånd

Beviljade bearbetningskoncessioner

NamnArea (ha)Giltig frånGiltig tillMineralKommunÄgare (100%)
Svartliden K nr 136,02000-12-272025-12-27bly, guld, koppar, silver, zinkArvidsjaurCopperstone Resources AB
Viscaria K nr 3115,72012-01-162037-01-16guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zinkKirunaCopperstone Viscaria AB
Viscaria K nr 430,02012-01-162037-01-16guld, järn som förekommer i berggrunden, koppar, silver, zinkKirunaCopperstone Viscaria AB
Tvistbogruvan K nr 111,42012-04-172037-04-17bly, guld, koppar, mangan, silver, volfram, zinkSmedjebackenCopperstone Tvistbo AB
Eva K nr 134,22017-11-132042-11-13bly, guld, koppar, silver, zinkArvidsjaurCopperstone Resources AB
Viscaria K nr 763,82018-03-262043-03-26kopparKirunaCopperstone Viscaria AB
Total [hektar]:291,1

Ansökta bearbetningskoncessioner

Beviljade undersökningstillstånd

Ansökta undersökningstillstånd

Tekniska rapporter