Tvistbo (Zn)

I Tvistbo har människor brutit malm från och till sedan 1700-talet. Sedan Copperstone beviljades undersökningstillstånd har området undersökts via 38 kärnborrhål.

Mellan 1961 och 1978 undersökte olika bolag tillgångarna runt Tvistbo med siktet inställt på järnmalm och sulfidmalm, med innehåll av zink och bly. Efter Copperstones borrningar har en oberoende konsult analyserat borrkärnorna, som visar att berget innehåller zink, bly och silver i små förekomster ned till 180 meters djup.

I årsredovisningen 2021 berättar vi mer om undersökningarna i Tvistbo.