Prospektering

All gruvdrift börjar med prospektering. Men jakten efter höghaltig malm börjar faktiskt redan på kontoret.

Prospektering går ut på att samla information om berggrunden. Via områdets geologiska historia går det att kartlägga bergets mineralsammansättning. Efter lovande bedömningar av berggrundens data går undersökningarna vidare till provborrningar.

Denna första undersökningsfas kan pågå under flera år och det är inte ovanligt att processen fram till gruvplanering fortsätter i flera årtionden. Bolag som bedriver gruvverksamhet har ofta undersökningstillstånd för prospektering som löper parallellt.