Visselblåsarfunktion

Copperstone är angelägna om att följa gällande lagar och leva efter våra riktlinjer och värderingar. Det är viktigt att vi så tidigt som möjligt kan fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget och i våra samarbeten.

Vi hoppas att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt, men även för den som vill vara anonym ska det vara enkelt att påtala problem.

Copperstones externa visselblåsarkanal är går till Lantero och advokatbyrån Dahlgren & Partners. Kanalen är i första hand till för att fånga upp allvarliga avvikelser från lagar och Copperstones uppförandekod. Alla anmälningar behandlas, men ärenden som bedöms ligga utanför systemets syfte kan handläggas enligt andra rutiner.

Anonymitet vid anmälan

För att garantera din anonymitet vid rapportering via dator rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Copperstone Resources nätverk. Webbtrafik från företagets servrar kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken till anmälan i din webbläsare.

Inkomna ärenden utreds av Dahlgren & Partners. Återrapportering sker till Copperstone Resources VD med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

För att göra en anmälan

Fyll i formuläret via sidan:

https://lantero.report/dlaw

Alternativt går det via mobilen att skanna QR-koden nedan, som leder direkt till rapportsidan. Se till att mobilen inte är uppkopplad mot företagets wifi för att kunna göra anmälan helt anonymt.