Videosektion

Här publicerar vi videoinspelningar av samråden i tillståndsprocessen för Viscariagruvan.

Samrådsmöte 211215, om friluftslivet gällande återstart av Viscariagruvan, Kiruna kommun

211215

Samråd 210617, om landskapsbild, kulturmiljö och rennäring.

210617

Samråd 210617, om bolaget, ägarbild och företagsledning

210617

Samråd 210617, om tillståndsprocessen.

210617

Samråd 210617, om mineraltillgångar och verksamhet.

210617

Samråd 210617, om naturmiljön inom gruvområdet

210617

Samråd 210617, om hantering av luftmiljö.

210617

Samråd 210617, om hantering av vatten.

210617

Samråd 210617, om friluftslivet kring Ädnamvaara

210617

Samråd 210617, om vinsten från gruvan

210617

Samråd 210617, om bolagets ägarbild och nationalitet.

210617

Samråd 210617, om gruvans livslängd

210617

Samråd om förädling

210617

Samråd om grundvattennivån

210617

Samråd om Rautasälven

21-06-17

Samråd om säkerhet runt dagbrott.

210617

Samråd om garageföreningens garage.

210617

Samråd 210617, om ekologisk efterbehandling.

210617

Samråd 210617 om damning vid dagbrott.

210617