Skriftväxlingens första del avslutad

30 augusti 2023 stängde möjligheten för allmänhet och sakägare att komma in med synpunkter på Copperstones miljötillståndsansökan för Viscariagruvan. De yttranden som har kommit in finns samlade på vår webbplats.

Läs inkomna synpunkter

Dela:

Kommentarer

0 kommentarer

Kommentera: Skriftväxlingens första del avslutad