Första dag för handel i Copperstones aktier på Nasdaq Stockholm

Idag, den 8 december 2023, inleds handel i Copperstones aktier på Nasdaq Stockholm Main Market.

”Vi är glada över att vi har hållit tidplanen och att noteringen kunde ske i god tid före årsskiftet. Listbytet är en del av vårt arbete mot att successivt utveckla Copperstone till att bli ett etablerat gruvföretag, och möjliggöra en bredare bas av investerare. Det här är en viktig milstolpe för oss”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.

Copperstone meddelade den 15 november 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna Copperstones ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm Main Market. Det sker inget erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Copperstones aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm Main Market och aktieägare i Copperstone behöver inte vidta några åtgärder. Bolagets aktier kommer att handlas med oförändrat kortnamn (COPP) och ISIN-kod (SE0020999639).

Vid verkställande av sammanläggningen (omvänd split) av aktier som beslutades om vid den extra bolagsstämman den 30 november 2023 kommer bolagets ISIN-kod att ändras till SE0021148160. Avstämningsdagen för sammanläggningen kommer att offentliggöras när den har fastställts av styrelsen.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm Main Market hänvisas till det prospekt som har upprättats av Copperstone (endast på svenska) och godkänts av Finansinspektionen (”FI”). Prospektet är publicerat på Copperstones hemsida, www.copperstone.se, och finns även tillgängligt på FIs hemsida.

Rådgivare
Hannes Snellman Advokatbyrå AB är bolagets legala rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm Main Market.