Huvudförhandling om miljötillstånd avslutad, dom förväntas den 22 april

Idag avslutades huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt för att behandla Copperstones ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för en återöppning av Viscaria koppargruva i Kiruna. Dom förväntas den 22 april 2024 kl. 13.00.

Under huvudförhandlingen har Copperstone redogjort för innehållet i miljötillståndsansökan, samtidigt som myndigheter och andra närvarande getts möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Copperstone har ett tydligt fokus på miljöfrågor och har tagit fram innovativa och framsynta lösningar avseende bland annat vattenrening och biologisk mångfald.

”Vi är väldigt nöjda med förhandlingarna. Vi är stolta över att ha fått presentera för domstolen som har ställt många relevanta och bra frågor. Vi anser oss ha lämnat bra svar och att förhandlingen har stärkt vår position. Allt som allt var den väl genomförd”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone Resources.

Under huvudförhandlingen motsatte sig samebyarna Laevas och Gabna ett tillstånd, vilket var förväntat. Länsstyrelsen tillstyrkte Copperstones ansökan under förutsättning att tillståndet förenas med vissa villkor.

”Vi är mycket glada över länsstyrelsens bedömning. Vi menar att vissa av de slutliga villkoren lämpligen hanteras inom ramen för en prövotid, men villkorsförslagen i sig ligger i linje med våra ambitioner och förväntningar. Den vattenrening som vi planerar för kommer att förbättra miljön i området och innebär att vi kommer att lämna området i bättre skick än det är idag. Vi har hög tilltro till det svenska miljötillståndssystemet och ser fram emot mark- och miljödomstolens dom”, avslutar Jörgen Olsson.