Resursuppgradering av mineraltillgångarna i Arvidsjaur

Copperstone har genomfört en uppgradering av mineraltillgångarna i Eva-fyndigheten i Arvidsjaur som visar att tillgångarna har ökat med cirka 50 procent. Uppgraderingen har gjorts i enlighet med regelverket PERC Standard 2021.

”Det här är mycket glädjande och innebär att Eva-fyndigheten är betydligt större än vad vi tidigare har bedömt. I och med uppgraderingen till PERC Standard 2021 har vi dessutom ett underlag som ger oss större geologisk säkerhet”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.

De indikerade och antagna mineraltillgångarna är omkring 50 procent högre än vad tidigare utforskningar av området har påvisat. Eva-fyndigheten har i den nya geologiska förståelsen bekräftats bestå av två mineraliserade domäner: en zink-guld (Zn-Au) och en guld-koppar (Au-Cu). Guld-koppar-domänen är en s k feeder zone (område från vilket mineraliseringen bedöms härstamma).

Eva-fyndigheten[1]
PERC 2021 Mton Zneq Zn (%) Cu (%) Au (ppm) Ag (ppm) Pb (%)
Indikerad 6,93 4,54 1,82 0,21 0,86 29,92 0,28
Antagen 0,83 3,29 1,50 0,13 0,56 20,13 0,22
Totalt 7,76 4,41 1,79 0,21 0,83 28,87 0,28

• Copperstone har använt samma cut-off om 1 procent zinkekvivalenter som vid tidigare rapporter. Den s k cut-off halten är den lägsta halt som i dagsläget bedöms erforderlig för ekonomisk utvinning.

• Resursuppgraderingen visar en total ökning av mineralresurserna enligt PERC Standard 2021 om 50 procent, från 5,16 Mton till 7,76 Mton.

• Eva-fyndigheten har en genomsnittlig metallhalt om 4,41 procent zink-ekvivalenter (koppar, guld och silver omräknat till zink).

Arvidsjaurprojektet består, vid sidan av Eva-fyndigheten, av Svartliden och Granliden. Bolaget kommer att ta fasta på den nya tolkningen av Eva-fyndigheten och resultaten från mineraltillgångsuppgraderingen inför nästa prospekteringskampanj i Arvidsjaurprojektet. Inklusive resursuppgraderingen av Eva-fyndigheten uppgår de totala tillgångarna i Arvidsjaur till 34 Mton koppar-, zink-, guld- och silverförande berg.

Vid sidan av Eva-fyndigheten, är även västra Granliden ett intressant prospekteringsområde. Ambitionen är att försöka identifiera guldet kring Eva-fyndigheten (sedan tidigare av Copperstone bekräftat att det är av ett annat ursprung än zinken) och den signifikanta geofysiska anomalin på västra Granliden, vilken aldrig har kärnborrats. Copperstone har även ansökt om ytterligare undersökningstillstånd i området, Sandberget nr 600, som ligger i direkt anslutning till det stora området Sandberget nr 500, då den potentiella mineraliseringen förefaller fortsätta nordväst om sjön Sandträsket.

I enlighet med PERC Standards regelverk har resursuppgraderingen av Eva-fyndigheten granskats och godkänts av en så kallad kompetent person.

Ytterligare detaljer och information om mineralresurserna inklusive tabell 1 finns på sidan Mineraltillgångar.

[1] Mineralresurserna i Eva utgörs av koppar-, zink-, guld- och silverförande berg uttryckt i Mton. Zneq = zinkekvivalenter, Zn = zink, Cu = koppar, Au = guld, Ag = silver, Pb = bly. Ppm = 1 / 1 000 000.