Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda

Bergsstaten har avslagit Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansbodagruvan med hänvisning till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en koncession inte bör meddelas om fyndighetens belägenhet och art gör det olämpligt.

 

Kopparberg Mineral AB kommer att överklaga beslutet.  

 

”Vi är mycket förvånade över Bergsstatens beslut då vi har haft undersökningstillstånd och fått dessa förlängda i området i många år utan att frågan om fyndighetens belägenhet och art kommit upp. Vi har således svårt att förstå myndighetens tolkning” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en kommentar.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21 undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

 

 

en_GBEnglish