Ny uppskattning av mineraltillgångarna i Norra Norrliden visar ökat tonnage för Kopparberg Mineral AB:s intressebolag Norrliden Mining AB

Kopparberg Mineral AB, som är operatör för verksamheten i det hälftenägda intressebolaget Norrliden Mining AB, har under 2012 låtit genomföra en uppdatering av mineraltillgångarna i Norra Norrlidenförekomsten. De erhållna resultaten indikerar att mineraltillgångarna*, baserade på hittills genomförda undersökningar, är betydligt större än som tidigare var känt medan halterna är något lägre (se tabell nedan). I den nya uppskattningen uppgår de kända mineraltillgångarna till 493 Kton med 2,9 % zink, 0,7 % koppar samt 0,7 g/ton guld och 58,9 g/ton silver jämfört med 289 Kton med 3,3 % zink, 1,0 % koppar, 0,7 g/ton guld och 45,1 g/ton silver i den tidigare bedömningen. De indikerade mineraltillgångarna ökade från 1 187 Kton till 1 499 Mton medan de antagna mineraltillgångarna ökade från 867 Kton till 914 Kton.

 

”Vi är mycket glada över de goda resultaten i den nyligen genomförda uppskattningen av mineraltillgången i Norra Norrlidenfyndigheten. Sedan Kopparberg Mineral AB tillsammans med Elgin Mining bildade det till lika delar ägda Norrliden Mining AB, och till detta förde de båda bolagens förekomster och prospekteringsresultat i Skelleftefältet, har flera viktiga steg tagits vilka ökar förutsättningarna att i framtiden kunna etablera en ny gruvverksamhet i regionen. Den nu genomförda uppskattningen av mineraltillgångarna i Norra Norrliden är en viktig pusselbit som tillsammans med den betydande potentialen i de närliggande Eva och Svartliden förekomsterna utgör en potentiellt intressantmöjlighet att tillsammans bilda ett mineralprojekt av betydande dignitet”, kommenterar Per Storm, VD för Kopparberg Mineral AB och ordförande i Norrliden Mining AB.

 

Ny mineraltillgångsuppskattning för Norra Norrliden jämfört med tidigare uppskattning

 

  NY UPPSKATTNING AV MINERALTILLGÅNGARNA I NORRA NORRLIDEN*
  Tonnage (Kt) Zinkhalt (%) Blyhalt (%) Kopparhalt (%) Guldhalt (g/t) Silverhalt (g/t)
Kända mineraltillgångar 493 2,9 0,4 0,7 0,65 58,9
Indikerade mineraltillgångar 1499 2,9 0,3 0,6 0,54 40,2
Antagna mineraltillgångar 914 1,6 0,2 0,8 0,34 33,6
  TIDIGARE UPPSKATTNING AV MINERALTILLGÅNGARNA I NORRA NORRLIDEN
Kända mineraltillgångar 289 3,3 0,2 1,0 0,7 45,1
Indikerade mineraltillgångar 1187 3,6 0,4 0,7 0,6 52,2
Antagna mineraltillgångar 867 1,9 0,2 0,7 0,4 30,9

*Uppskattningen av mineraltillgångarna, som utförts av Adam Wheeler (QP enligt JORC). följer den Australiensiska JORC-koden för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver. Underlag för bedömningens finns tillgänglig på Kopparberg Mineral AB:s hemsida, www.kopparbergmineral.se.

 

Kopparberg Minerals affärsidé är att utveckla egna projekt i inledande faser för att senare söka industriella och finansiella partners.  I det hälftenägda Norrliden Mining AB planeras härnäst finansiering för att utveckla identifierade tillgångar ytterligare.

 

För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

 

 

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 26 undersökningstillstånd om cirka 12 100 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger 23,6 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.

 

 

en_GBEnglish