Ändring av antalet aktier och röster i Copperstone

Antalet aktier och röster i Copperstone Resources AB (publ) har ändrats till följd av sammanläggningen av aktier som registrerades hos Bolagsverket den 1 december 2023 och som genomfördes i Euroclears system den 15 december 2023. Sammanläggningen innebar att tjugo (20) befintliga aktier sammanlades i en (1) ny aktie.

Det totala antalet utestående aktier och röster i Copperstone uppgår efter sammanläggningen och per dagens datum till 90 080 342. Bolagets aktiekapital är oförändrat sedan Copperstones aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholm Main Market den 8 december 2023, och uppgår till 180 160 684,00 kronor.