Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för Håkansboda

Kopparberg Mineral AB (publ)
Pressmeddelande

Bergsstaten avslår Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession för
Håkansboda

Bergsstaten har avslagit Kopparberg Minerals ansökan om bearbetningskoncession
för Håkansbodagruvan med hänvisning till Minerallagens 4 kap 2 § 2 st. att en
koncession inte bör meddelas om fyndighetens belägenhet och art gör det
olämpligt. Kopparberg Mineral AB kommer att överklaga beslutet.”Vi är mycket förvånade över Bergsstatens beslut då vi har haft
undersökningstillstånd och fått dessa förlängda i området i många år utan att
frågan om fyndighetens belägenhet och art kommit upp. Vi har således svårt att
förstå myndighetens tolkning” säger Kopparberg Mineral AB:s VD Per Storm i en
kommentar. För ytterligare information kontakta:
Per Storm, VD, Kopparberg Mineral AB, Tfn: 070 – 594 90 24,
per.storm@kopparbergmineral.se.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga
strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom
investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt 21
undersökningstillstånd om cirka 9 600 hektar, en bearbetningskoncession om 11
hektar och äger 20,61 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i
intressebolaget Norrliden Mining AB. 

Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Advisor till Kopparberg Mineral AB.