Copperstone genomför förändringar i koncernledningen

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone”) har beslutat att utse Anna Tyni till vice verkställande direktör för Copperstone. Dessutom blir Peter Wihlborg ny miljö- och hållbarhetschef och Christopher Wikman ny gruvchef. Samtidigt tar Tove Thelin Täckdal, anrikningschef, och Thomas Nordmark, infrastrukturchef, plats i koncernledningen.

”Vi håller på att skala upp verksamheten för att bli en av de ledande i Europa inom ansvarsfullt producerad koppar. Förändringarna innebär att vi förenklar och anpassar organisationen till den fas vi befinner oss i och säkerställer att vi kan hålla ett fortsatt högt tempo i förberedelsearbetet för att återöppna Viscariagruvan”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone.

Peter Wihlborg ersätter Anders Lundqvist och blir miljö-och hållbarhetschef. Christopher Wikman ersätter Glenn Nilsson som gruvchef. Förändringarna är del av en naturlig succession. Anders Lundqvist och Glenn Nilsson kommer att fortsätta att arbeta med bolaget och deras långa erfarenhet kommer fortsatt att vara värdefull i arbetet med att återstarta Viscariagruvan. Organisationsförändringarna, som träder i kraft omedelbart, innebär att vd Jörgen Olsson tar över som vd för dotterbolaget Copperstone Viscaria.

Denna information lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl. 10.00.