Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore.

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB avslutar sponsring av handel i Nordic Iron Ore.

Copperstone Resources avslutar sitt engagemang som sponsor av den inofficiella
handeln av aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO). Handeln har skett på BeQuoteds
inofficiella lista med Copperstone Resources som sponsor sedan den 7:e januari
2016. Handeln fortgår till och med den 20:e januari 2017 då den avslutas. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.