Copperstone Resources AB: Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB: Långivare kvittar 4,06 mkr mot nya aktier

Copperstone Resources AB (nedan ”Copperstone” eller ”Bolaget”) meddelar att en
stor del av bolagets långivare (enligt låneavtal augusti och oktober 2016) har
valt att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget. Kvittningen sker med stöd
av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2016. Totalt kvittas cirka 4,06
mkr (inkl. upplupen ränta) till en kurs om 0,477 kr per aktie. Kursen motsvarar
en premium mot stängningskurs måndagen 17 oktober 2016 om 12,2% och en rabatt
mot stängningskurs måndagen 24 oktober 2016 om 6,5%. 

Styrelsen har idag 25 oktober 2016 beslutat om kvittning mot cirka 8.518.000
aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,02% och antal utestående
aktier i Bolaget efter kvittningsemissionen uppgår till cirka 169.777.000
aktier. 

”Vi har under den senaste tiden blivit kontaktade av ett par långivare som
förhört sig om möjligheten om en kvittning. Styrelsen kontaktade igår kväll
samtliga långivare som tillhandahållit kapital under augusti och oktober 2016
för att erbjuda kvittning enligt ovan. Vi är glada över den starka respons vi
erhållit och det fortsatta förtroende som våra långivare visar oss. Detta
innebär att balansräkningen förbättras ytterligare och att räntekostnaderna
minskar”, säger VD Per Storm i en kommentar. För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. 

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om totalt cirka
9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt
bearbetningskoncession om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB