COPPERSTONE RESOURCES AB: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: OMSTÄMPLING AV A-AKTIER

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) meddelar att
omstämpling av samtliga 20100 utestående A-aktier till B-aktier har
registrerats av Bolagsverket. Efter genomförd omstämpling har Bolaget noll (0)
utestående A-aktier om tio (10) röster vardera och 226 396 314 B-aktier om en
(1) röst vardera, innebärande att antalet röster i Bolaget därmed minskat med
180900  stycken och att antalet utestående röster numera är 226 396 314. 

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.