Copperstone Resources AB skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore AB

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources AB skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet
i Nordic Iron Ore AB

Styrelsen i Copperstone Resources AB har beslutat skjuta på datum för
avstämning för utdelning av aktier i Nordic Iron Ore till den 27 maj 2015.
Sista dag för handel med aktien som medför rätt till utdelning blir den 25 maj. 

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt
omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150
hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i
intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intresse-bolaget Norrliden
Mining AB. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.