COPPERSTONE RESOURCES AB: UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

COPPERSTONE RESOURCES AB: UTSER AUGMENT PARTNERS TILL CERTIFIED ADVISOR

Copperstone Resources AB (”Copperstone" eller ”Bolaget”) har utsett Augment
Partners AB till Bolagets Certified Advisor. Uppdraget startar den 1 oktober
2017. Avtalet med Bolagets tidigare Certified Advisor G&W Kapitalförvaltning AB
avslutas per den 30 september 2017. 

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. 

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 8756
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.