Copperstone Resources erhåller dom i Håkansbodamålet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat avslag i Copperstone Resources ABs dotterbolags ansökan om rättsprövning av Regeringens beslut att inte ändra Bergsstatens beslut att inte meddela bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten i Bergslagen. Nedlagda kostnader för projektet är sedan tidigare avskrivna, varför beslutet från ett finansiellt perspektiv inte innebär någon resultateffekt. Bolaget överväger att driva frågan till Europadomstolen. Ytterligare…

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat avslag i Copperstone Resources ABs dotterbolags ansökan om rättsprövning av Regeringens beslut att inte ändra Bergsstatens beslut att inte meddela bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten i Bergslagen.

Nedlagda kostnader för projektet är sedan tidigare avskrivna, varför beslutet från ett finansiellt perspektiv inte innebär någon resultateffekt. Bolaget överväger att driva frågan till Europadomstolen. Ytterligare information i ärendet kommer att finnas på Bolagets hemsida.

11 november 2015

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-11-12.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.