Copperstone Resources erhåller dom i Håkansbodamålet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat avslag i Copperstone Resources ABs dotterbolags ansökan om rättsprövning av Regeringens beslut att inte ändra Bergsstatens beslut att inte meddela bearbetningskoncession för Håkansbodaförekomsten i Bergslagen.

Nedlagda kostnader för projektet är sedan tidigare avskrivna, varför beslutet från ett finansiellt perspektiv inte innebär någon resultateffekt. Bolaget överväger att driva frågan till Europadomstolen. Ytterligare information i ärendet kommer att finnas på Bolagets hemsida.

11 november 2015

För ytterligare information, kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-11-12.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.