Copperstone Resources nye VD Henrik Ager tillträder

Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) nya VD och koncernchef Henrik Ager tillträder idag sin position. Henrik Ager kommer senast från Sandvik där han varit chef för affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Copperstone tillförs därmed ytterligare senior och strategisk gruvkompetens, mångårig branscherfarenhet samt industriell tyngd till organisationen.

“Jag har den senaste tiden fått möjligheten att lära känna bolaget bättre och träffat stora delar av organisationen på plats i Kiruna. Jag är onekligen väldigt imponerad av den kompetens, driv och ansvarsfullhet som präglar hela företaget och de hittills viktigaste arbetsprocesserna – inte minst den ansökan som lämnats in Mark- och Miljödomstolen och det banbrytande vattenreningsprojekt som redan är i drift. Vi har goda förutsättningar lyckas med att återstarta Viscariagruvan och därmed etablera ett nytt stort gruvbolag i norra Sverige med över 250 nya framtida arbetstillfällen.”, säger VD Henrik Ager.

Henrik Ager ersätter Anna Tyni som blir VD för dotterbolaget Copperstone Viscaria AB och som därmed fortsättningsvis kommer ha en central roll i bolagets ledningsgrupp och operativa drift, i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget den 12 september 2022.

Om Henrik Ager
Henrik Ager är född 1969 och är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik var tidigare partner på konsultbolaget McKinsey där han arbetade i 16 år och fokuserade på gruvbranschen med strategiskt och operativt arbete för både globala och svenska gruvföretag. Under sina åtta år på Sandvik har Henrik varit strategichef för affärsområdet Mining, divisionschef för Sandvik Rock Tools samt chef för Sandviks största affärsområde, Sandvik Mining and Rock Solutions, med cirka
17 000 anställda.

För mer information, vänligen kontakta styrelseordföranden Jörgen Olsson, jörgen.olsson@copperstone.se eller info@copperstone.se.

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är Bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.