Copperstone Resources och GreenIron H2 i Vinnova-samarbete kring metallutbyten med begränsad miljöpåverkan

Kiruna 7 september, 2022

Copperstone Resources AB (publ) och GreenIron H2 AB startar ett gemensamt utvecklingsprojekt, baserat på GreenIrons fossilfria reduktionsprocess och Copperstones framtida biproduktflöden från planerad koppar- och magnetitbrytning. Projektet avser att optimera materialhanteringen såväl före som efter GreenIrons process. Copperstone kommer att bidra med materialhantering samt analyser och GreenIron bidrar med en fossilfri process som ska reducera metalloxider till metaller.

Projektet, som stöds av Vinnova med 17 MSEK, ska öka förståelsen kring processen i sig liksom de olika processteg som finns före och efter själva reduktionsprocessen. I detta ingår också att GreenIron kommer att bygga en fullskalig demonstrationsanläggning.

GreenIron har en unik process för reduktion av olika metaller som, till skillnad mot dagens konventionella processer, är helt fossilfri och verkar vid betydligt lägre temperatur, är ljudlös, energieffektiv och den enda restprodukten är vatten.

– Det är väldigt intressant för Copperstone att få arbeta med GreenIron i detta projekt. Deras fossilfria teknik har potential att öka våra utbyten och samtidigt minska vår miljöpåverkan genom att maximalt utnyttja eventuella biproduktsflöden från den kommande gruvverksamheten, säger Copperstones anrikningschef Tove Thelin Täckdal.

– Det är verkligen inspirerande för oss på GreenIron att få arbeta tillsammans med Copperstone. Deras kompetens kring för- och efterbearbetning av material kommer betyda mycket för GreenIrons fortsatta arbete. GreenIrons metod har stor potential att minska CO2 utsläppen kraftigt. Vi tror att samarbetet med Copperstone kommer hjälpa oss att nå våra mål snabbare, säger GreenIrons VD Edward Murray.

För mer information, vänligen kontakta Tove Thelin Täckdal (Anrikningschef) eller Edward Murray, VD GreenIron H2 AB

tove.thelintackdal@copperstone.se eller info@copperstone.se.

Edward.murray@greeniron.se eller info@greeniron.se

OM COPPERSTONE RESOURCES
Copperstone Resources AB är ett bolag som nu skalar nu upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt, producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt ett växande team av experter ger goda förutsättningar för Copperstone att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar – en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.

OM GREEN IRON

GreenIron H2 AB är ett svenskt privat aktiebolag med en patenterad och beprövad, energieffektiv teknik för att reducera metalloxider till rena metaller. Processen lämpar sig för utvinning av metaller från malm, restprodukter och avfall. Tekniken är vätgasbaserad och således blir den enda restprodukten vatten. GreenIrons process kan i anslutning till stålverk fossilfritt konvertera restprodukter, t ex glödskal, till användbara järn- och metallråvaror. Inom gruvindustrin finns också restprodukter och biflöden, som på samma sätt kan konverteras fossilfritt, till råvaror för smältning direkt i stålverk. GreenIron har ett starkt CO2-minimerande fokus och strävar efter att forma cirkulära affärscykler och ökad resurseffektivitet. För mer information besök www.greeniron.se, email till info@greeniron.se eller +46-8-55 66 60 60.