Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen

Copperstone Resources AB
Pressmeddelande

Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen

Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) inleder idag fältarbeten på
Copperstone-projektet i Arvidsjaurs kommun. Arbetena inleds med undersökning av
ett antal existerande borrhål sk borrhålskamerateknik och med geofysiska
mätmetoder i borrhålen. I stort sett parallellt utförs kompletterade
kärnborrning på delprojektet Svartliden, inledningsvis med fyra borrhål,
syftande till att generera den kompletterande information som bedöms vara
erforderlig för att definiera en mineraltillgång även för Svartliden. 

”Vi har under sommaren förberett det nu inledda arbetet genom att säkerställa
tillgänglighet för borrhålskameran och genomfört kompletterande utvärdering av
tillgänglig geofysisk data. Utöver detta har en oberoende genomgång (sk second
opinion) av vissa borrkärnor genomförts av Bolagets tidigare styrelseledamot,
den internationellt erkände geologen Dr Chris Carlon. All tillgänglig
information har vägts samman och ligger till grund för de nu inledda arbetena
som, tillsammans med bearbetningskoncessionsansökan Granliden, har högsta
prioritet i Bolaget. Vi hoppas kunna presentera en mineraltillgång så snart
analysresultat erhållits och utvärderats”, säger Bolagets VD Per Storm i en
kommentar. 

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se. Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. 

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar. 

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets
kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.