Copperstone Resources ökar takten i projektutvecklingen

Copperstone Resources (Copperstone eller Bolaget) inleder idag fältarbeten på Copperstoneprojektet i Arvidsjaurs kommun. Arbetena inleds med undersökning av ett antal existerande borrhål sk borrhålskamerateknik och med geofysiska mätmetoder i borrhålen. I stort sett parallellt utförs kompletterade kärnborrning på delprojektet Svartliden, inledningsvis med fyra borrhål, syftande till att generera den kompletterande information som bedöms vara erforderlig för att definiera en mineraltillgång även för Svartliden.

"Vi har under sommaren förberett det nu inledda arbetet genom att säkerställa tillgänglighet för borrhålskameran och genomfört kompletterande utvärdering av tillgänglig geofysisk data. Utöver detta har en oberoende genomgång (sk second opinion) av vissa borrkärnor genomförts av Bolagets tidigare styrelseledamot, den internationellt erkände geologen Dr Chris Carlon. All tillgänglig information har vägts samman och ligger till grund för de nu inledda arbetena som, tillsammans med bearbetningskoncessionsansökan Granliden, har högsta prioritet i Bolaget. Vi hoppas kunna presentera en mineraltillgång så snart analysresultat erhållits och utvärderats", säger Bolagets VD Per Storm i en kommentar.

15 augusti 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-08-15.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.