Copperstone Resources säkrar finansiering

I syfte att tillvarata momentum i Copperstoneprojektet och som en naturlig uppföljning på det tidigare idag offentliggjorda strategiska initiativet genom förvärvet av tillgångar från Inlandsinnovation kan Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") nu meddela att Bolaget säkrat finansiering om 2 mkr i form av en lånefacilitet från ett par kvalificerade investerare.

"Bolaget kan nu med arbetsro förbereda teknisk beskrivning inför ansökan om bearbetningskoncessioner Granliden samt fullfölja de fördjupade analyserna av Svartliden. Utöver arbetet med en bedömning av mineraltillgången på Svartliden och koncessionsansökan påbörjas en inledande scoping-studie för projektet. Den finansieringsplan som nu gäller torde vara tillräcklig för resterande del av räkenskapsåret, inkluderat likviden för förvärvet av portföljen av lån och aktier i Nordic Iron Ore AB." säger VD Per Storm.

Lånet löper från den 15 augusti 2016 och har en löptid på 4-5 månader med en rak ränta om 1,35% per månad. Bolagets styrelse bedömer villkoren som marknadsmässiga.

18 juli 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida:
www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.stormerstone.s@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2016-07-18.pdf

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.