Copperstone Resources skjuter på avstämningsdatum för utdelning av innehavet i Nordic Iron Ore

Styrelsen i Copperstone Resources AB har beslutat skjuta på datum för avstämning för utdelning av aktier i Nordic Iron Ore till den 27 maj 2015. Sista dag för handel med aktien som medför rätt till utdelning blir den 25 maj.

18 maj 2015

För ytterligare information, kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB,
0705-94 90 24,
e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2015-05-18.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt omfattar potentiellt en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tio undersökningstillstånd om cirka 3 150 hektar, en bearbetnings-koncession om 11 hektar och äger drygt 15% i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50% i intresse-bolaget Norrliden Mining AB.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.