Copperstone startar lönsamhetsstudie

För att säkerställa ett komplett underlag för finansiering och projektering startar Copperstone en lönsamhetsstudie (Feasibility Study). Planen om en återöppning av Viscariagruvan under 2026 ligger fast.

Som ett led i att identifiera och minimera de risker som är förknippade med en gruvöppning har arbetet med en genomförbarhetsstudie (Pre-Feasability Study) pågått med hög intensitet. Nu inleder Copperstone nästa steg i förberedelsearbetet genom att under 2024 ta fram en lönsamhetsstudie (Feasability Study). Enligt PERC Standards regelverk, är en lönsamhetsstudie en mycket detaljerad plan som utgår från faktiska förhållanden och fungerar som ett komplett underlag för finansiering och projektering.

”Den återkoppling vi har fått från finansiärer och banker är att de vill se ett så gediget och genomarbetat underlag som möjligt. Genom att inleda arbetet med en lönsamhetsstudie säkerställer vi att vi använder våra resurser på bästa sätt”, säger Jörgen Olsson, vd för Copperstone. ”Resultaten från våra borrningar har varit mycket uppmuntrande och stärker vår uppfattning om att Viscaria har utmärkta förutsättningar att bli en lönsam och viktig leverantör av kopparkoncentrat på några års sikt.”

Jörgen Olsson är idag talare på konferensen Future Mine & Mineral i Stockholm där han presenterar under rubriken ”How to secure a predictable mine opening”.