Copperstone utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef

Kiruna den 29 april 2021

Copperstone Resources AB utser Anna Tyni till ny VD och koncernchef. Hon tillträder sin position den 1:a maj. Anna Tyni rekryterades till Copperstone i oktober 2020 som huvudansvarig för verksamheten i Kiruna samt det övergripande ansvaret för förberedelserna inför återöppningen av Viscaria-gruvan. I takt med att Viscaria-projektet nu avancerar är det naturligt att tillsätta en VD med lång branscherfarenhet, bevisad god ledarskapsförmåga och lokal förankring. Hon ersätter Michael Mattsson som tar en ny roll som ansvarig för affärsutveckling och kvarstår i bolagets ledningsgrupp samt styrelse.

Det känns fantastiskt bra och helt rätt i detta skede att lämna över stafettpinnen till en person med gedigen branscherfarenhet. Anna har på kort tid visat sig mycket kompetent och skapat ett starkt driv och engagemang i organisationen i Kiruna. Copperstone går in i en viktig fas med arbetet med miljötillståndsansökan och jag får nu mer tid att ägna åt prospektering och tillgångsförvärv, vilket gör att tidpunkten för detta skifte blir optimalt”, säger Michael Mattsson, avgående VD för Copperstone i en kommentar.

Anna Tyni har 20-årig erfarenhet från en rad ledande positioner inom LKAB, framför allt inom anrikning, produktion och logistik.

Det känns väldigt spännande och inspirerande att anta denna roll och utmaning. Framför allt är jag väldigt exalterad att vara en del av och leda ett team som har en unik möjlighet att återöppna en gruva på ett modernt och hållbart sätt. Dessutom i min egen hemstad. Vi är glada och stolta över att vara det första börsnoterade bolaget i Kiruna och det första gruvbolaget med säte på orten. Vår målsättning är att verksamheten ska samexistera med de intressen som redan finns i området. Vi har en potential att skapa omkring 250 arbetstillfällen samt att bli en viktig aktör och ett referensobjekt för omställningen till ett elektrifierat och mer hållbart samhälle.”, säger tillträdande VD Anna Tyni i en kommentar.

Om Anna Tyni
Anna Tyni är född 1972 och är maskiningenjör från Luleå Tekniska Universitet. Hon har 20-årig erfarenhet av olika ledande positioner inom LKAB i Kiruna, bland annat som Driftchef Leveäniemi (LKAB Berg & Betong), produktionschef drift KA1/KA2 (LKABs Anrikningsverk 1 och 2) samt produktionschef Krossning/Entreprenad (LKAB Berg & Betong). De senaste tre åren har Anna arbetat på BDX Företagen i Kiruna som marknadsområdeschef samt affärschef för divisionen Mining. Som arbetande och boende i Kiruna har hon också stor lokal kunskap och engagemang.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08:30 CET.

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.