Copperstone utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog

Kiruna den 16 april 2021

Copperstone Resources AB utser Marcello Imaña till ny Chefsgeolog. Han tillträder sin position med omedelbar verkan och kommer ingå i bolagets ledningsgrupp. Marcello Imaña påbörjade sin anställning på Copperstone i november 2020 och har redan bidragit med mycket värdefull kompetens och erfarenhet i såväl Viscaria-projektet som Arvidsjaur-projektet där han arbetat tillsammans med Lundin Mining. Han kommer att ha en ledande roll i det geologiska arbetet vid fortsatta borrkampanjer samt utvärdering av möjliga värden i sandmagasin och deponier från historisk gruvbrytning.

”Marcello Imaña har visat stor kompetens sedan han anslöt till vårt team i Kiruna. Han kommer att ha en synnerligen central roll i den viktiga fas vi gått in i inför återöppningen av Viscaria med fortsatta provborrningar och analys av befintliga och nya mineraltillgångar. Det känns väldigt bra att ha honom ombord”, säger Michael Mattsson, VD för Copperstone i en kommentar.

Kort om Marcello Imaña

Marcello Imaña har arbetat 28 år inom global prospektering och utvecklingsprojekt av koppar, guld och zink, med stort fokus på de andinska och nordiska regionerna. Han har haft ledande tekniska roller i framgångsrika prospekteringsteam inom Lundin Mining, Inmet Mining och First Quantum Minerals och senast som senior teknisk rådgivare för Agnico Eagle i Sverige och Freeport MacMoran i Peru. Under sin karriär har han använt nya tillämpningar av geofysiska / geokemiska metoder med inriktning på utforskning och utveckling av komplexa sediment- och vulkanhärdade mineralsystem. Marcello Imaña har examen från geologiska ingenjörsprogrammet vid San Marcos National University i Peru, med forskningsstudier inom de ekonomiska geologiska områdena vid Åbo universitet i Finland och avdelningen för geovetenskap och tillämpad geofysik vid Luleå Tekniska Universitetet i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

OM COPPERSTONE

Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8-604 22 55.