Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Danderyd den 15 september 2020

PRESSMEDDELANDE

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att valberedningen föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning inför extra bolagsstämman den 29 september 2020. Lars Seiz föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot.

Om stämman bifaller förslaget ersätter Lars Seiz nuvarande styrelseledamot Erik Israelsson i styrelsen. Valberedningens förslag till ny styrelsesammansättning innebär att styrelsen oförändrat består av sju ledamöter.

Den nytillträdda valberedningen består i enlighet med valberedningsinstruktionen från årsstämman 2020 av de tre ägarrepresentanterna Jörgen Olsson (JOHECO AB; även styrelsens ordförande), Graham Ascough (Sunstone Metals Ltd), samt Michael Mattsson (eget innehav; även styrelseledamot).

”Copperstone fortsätter sin utveckling av återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Vi glädjer oss att Lars Seiz väljer att ta plats i styrelsen och vi stärker därmed vår kompetens inom internationellt entreprenörskap samt framtida finansiering ytterligare.”, säger Jörgen Olsson, ordförande i valberedningen.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 29 september 2020. Kallelse och fullständiga förslag i övrigt till den extra bolagsstämman har publicerats tidigare och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.copperstone.se.

Om Lars Seiz
Lars Seiz är född 1960 och har en mastersexamen i finansiering och marknadsföring från Uppsala universitet. Han har över 30 års erfarenhet från finansbranschen med ledande positioner inom SEB samt Andra AP-fonden. Lars har även erfarenhet från en rad styrelseuppdrag och är för närvarande styrelseledamot i bland annat Handelsbanken Fonder AB. Han har på senare år också varit med och grundat ett antal företag inom olika branscher där han idag agerar rådgivare inom finansiering och företagsaffärer.

För mer information, vänligen kontakta
VD Michael Mattsson på +46 (0) 705-739777,
michael.mattsson@copperstone.se;
info@copperstone.se eller www.copperstone.se.

Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 15 september 2020 kl. 07:30 CET.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och aktier i Nordic Iron Ore AB). Samtliga bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.