För fortsatta förstudier öppnar Copperstone portarna till Viscariagruvan efter 25 år

För att få bättre underlag för fortsatta miljöstudier och undersökning av de tekniska förutsättningarna, har Copperstone Resources i veckan öppnat upp och gått in i Viscariagruvan som varit stängd sedan 1996. Bolaget hoppas få bekräftelse på att tidigare efterbehandling varit framgångsrik och att den huvudsakliga infrastrukturen är i gott skick.

”Även om det fortfarande handlar om förstudier så känns det som en historisk dag för oss som vuxit upp med gruvorna i Kiruna”, säger Copperstone Resources VD Anna Tyni.

I ett kvarts sekel har ett 50 meter långt och 6 meter tjockt moränlager täckt infarten till gruvan, men nu har det alltså blivit dags att i detalj besikta statusen på grundvatten, bergmekanik och geologi.

”De provborrningar och miljöundersökningar vi kunnat göra ovan jord har mött våra förväntningar och nu tar vi nästa steg och investerar i fortsatta studier inne i den gamla gruvan”, avslutar Tyni.

Exakta studier av grundvattnets kvalitet och nivå är en nödvändig del i den ansökan om miljötillstånd för gruvdrift som bolaget beräknar lämna in till Mark- och miljödomstolen omkring årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Tyni, VD, +46 705 614 611
anna.tyni@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

OM COPPERSTONE
Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) – samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 604 22 55.