Försäljning av teckningsrätter i NIO

Copperstone Resources har sålt samtliga innehavda teckningsrätter i Nordic Iron Ore AB ("NIO"). Teckningsrätterna ger rätt att teckna nyemitterade aktier i den pågående företrädesemissionen i NIO. Likviden för teckningsrätterna uppgår till omkring 350 000 kronor.

Försäljningen har arrangerats av G&W Fondkommission.

30 november 2015

För ytterligare information, kontakta:
Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24,
e- post: per.storm@copperstone.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Pressrelease 2015-11-30.pdf

Om Copperstone
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt tretton undersökningstillstånd om cirka 11 360 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources AB.